Чудеса

Ulija%20Popvasileva Всемирното Православие - С мен се случи нещо неочаквано

Началото на тази история започва преди повече от столетие. В с. Долни Порой, в южните поли на Беласица, тогава живеели около две хиляди българи. На Серското поле били техните ниви, бахчи и бостани. Земята била богата, давала по три реколти. Родовете Хаджихристовци и Органджиеви били големи, сговорни и почитани, хората идвали да се съветват с тях. Имали склад в Солун, изнасяли за там пашкули, памук и тютюн, а за дюкяна в с. Долни Порой докарвали манифактурни и хранителни стоки.

2009-11-29-1.jpg_1170709099 Всемирното Православие - С мен се случи нещо неочаквано
 Kогато у нас радиото е било лукс, телевизия не е имало, а религията е била гонена и отричана от соцвластта, онази прастара и изпитана медия, която предава от ухо на ухо, прави известна в цяла България една икона. Тя е на светия египетски воин и мъченик за Христа св. Мина в Обрадовския манастир. И тръгват поклонници към нея, та досега - да целунат светинята или да смогнат свещеникът отец Любен да им прочете молитва за здраве и успех.

Повечето поклонници просят Божията помощ чрез молитвеното застъпничество на светеца за излекуване на нелечими заболявания.

Превод: Василка Нанева

Източник: pravoslavie.ru 

 

 

Един от най-интересните паметници за синайските подвижници от първата половина на VII век е ръкописът „Различни разкази за синайските отци”, публикуван за първи път в началото на ХХ век. За негов автор се сочи Анастасий, но това не може да е бил знаменитият преподобен Анастасий Синаит, доколкото авторът, съдейки по много указания в текста, се отнася до доста по-късно поколение отколкото преподобният. Както предположил издателят на текста Ф. Нау, вероятно това е бил друг Анастасий.

„Различни разкази за синайските отци” повествуват за станалите по молитвите на православни монаси чудеса в Синайската пустиня и по околните скали. Тези разкази са пълни с живи подробности от духовния живот на синайските отци, с всичките му особености, например изключителното духовно покровителство на пророк Мойсей и др. В някои истории се срещат нетрадиционни за подобен жанр сюжети, но като цяло пред нас е произведение, написано в духа на „Духовни полета” на свети Йоан Мосх, - в него пулсира все това благоговение пред светините, смирение и любов към ближните.    

                                     

sinajski_svetci Всемирното Православие - С мен се случи нещо неочаквано                                                                                                                                                                                                                          

 

1. Преди десет години някои двама отци от светата Синайска планина тръгнали на поклонение в светата обител. Един от тях е още [и днес] жив по плът. Когато се приближили на разстояние два изстрела с лък до [пещерата] на свети [пророк] Илия, те усетили благоухание, което не приличало на нито едно друго благоухание в света. Тогава ученикът помислил, че някой, който живее тук, е прикадил с тамян. [Но] старецът, негов духовник, който е още жив, казал: „Това благоухание не е от тази земя”.

След това, приближавайки се към църквата, те видели, че отвътре тя е подобна на разпалена огнена пещ, а езиците на пламъците излизали от прозорците и вратите. Виждайки това, ученикът се изплашил. Но старецът го успокоил, казвайки: „От какво се боиш, чедо мое? Това е ангелска сила и наш събрат служител; не губи мъжество. Те почитат нашата природа на небесата; а не ние – тяхната”. И така те без страх влезли в църквата, като че ли [прекрачили] в [разпалената] пещ. Помолили се и на сутринта тръгнали към обителта.

Взирайки се в тях, вратарят видял, че лицата им сияели подобно на лицето на Мойсея, и им казал „Какво видяхте, идвайки [насам]?” Като желаели да скрият случилото се, те отвърнали: „Нищо”. Тогава той им казал: „Повярвайте, видели сте някое видение, понеже ето, лицата ви сияят от славата на Светия Дух”. Тогава те му се поклонили и открили случилото се, молейки да не разказва на никого.

2. Друг път в тази света обител – още преди светотатството и разорението, предизвикани от дошлите езичници, - имало един брат, помощник на клисаря, който неблагочинно се скрил в храма, смятайки, че да се спи в него не е беззаконие. Тогава клисарят помислил, че ученикът му си е отишъл по-рано от него и затваряйки вратата, се отдалечил. Когато настъпила нощта, ученикът, който се скрил в храма, излязъл да почисти кандилата. Когато се приближил до първото кандило, [излязла] искра, която по Божие повеление го поразила, изсушавайки цялата му страна, и ръката, и крака, и той останал наполовина парализиран до самата си смърт.

3. Веднъж по време на празника Петдесетница в светата обител имало литургия. [И] когато свещеникът възгласил: „Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще”, планините отговорили със заплашителен звук, изричайки  трикратно: „Свят, свят, свят”. И звукът на ехото се чувал да се повтаря около половин час. Този възглас чувал не всеки, но само тези, които имали уши, както Господ казал: „Който има уши да слуша, нека слуша” (вж. Мат. 11: 15).


sinajski%20rakopis Всемирното Православие - С мен се случи нещо неочаквано


 

 

 

Шумен. Дебела пачка банкноти от 20, 5 и 2 лева изпадна от църковна книга. Финансовото чудо се случи в библиотеката на неделното училище към храма "Свети Трисветители" в Шумен.  Банкнотите попаднали в ръцете на Ростислава Тодорова, главен асистент по изкуствознание към

Шуменски университет, докато прелиствала църковната литература. Не сме броили сумата, пуснах всички пари в кутията за дарения на храма, обясни тя. След няколко дни художничката ще поеме към Гърция, където осем месеца ще работи в Аристотеловия университет в Cолун. Преди отпътуването й обаче свещениците й предложили да прелисти всички книги в храма. Според отците книгата е била донесена най-вероятно от православния храм в село Лозево през 2002 г., но никой не е забелязал парите.

 

Източник:  http://paper.standartnews.com

   Автор:      Беляна Веселинова 

Строеж на храм „събуди” целебен извор
 
 
 Статията е предложена от  "Монитор"  и  може да бъде прочетена ТУК. 
 
 
 

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре