Британските християни, редовно посещаващи църквата, са заявили в проведено социологично проучване, че все по-често са дискриминирани заради своите религиозни убеждения, съобщава The Daily Telegraph.

 Според проучването, проведено от Институт ComRes, повече от половината от 512 анкетирани признават, че в една или друга степен са били подложени на религиозно преследване.

 

 44 процента от анкетираните признават, че са обект на постоянни насмешки отстрана на познати, на съседи, а също и на колеги.  19 процента заявяват, че като християни са подложени на социална конфронтация.

 Всеки пети е утвърдил, че  християнското му вероизповедание е било причина за проблеми на работното място, а 10 процента са признали, че вярата им е причина за конфликти в семейството.  

 Пет процента заявяват, че заради вярата им в Христос не са получили повишение. Също толкова процента разказват, че са получили порицание или забележка от работодателите си, защото открито са заявили принадлежността си към християнството.  

 

Можете да оставете своя коментар, след като се регистрирате!