300px-Uscapitolindaylight Всемирното Православие - ВСЕКИ ОСМИ АМЕРИКАНЕЦ СЕ ЯВЯВА БИВШ ХРИСТИЯНИН
 Вашингтон
 

Според проучване, проведено в САЩ от изследователската група "Barna", всеки осми американец се явява бивш християнин.

Мнозинството от тях, които са се нарекли бивши християни, са били кръстени в детството си в католически или протестантски храм, но с времето са станали агностици, атеисти или са преминали към друга религии - съобщава сайт "Christian Post".

 

В същото време, 3% от запитаните са отговорили, че в детството си са били атеисти или представители на други религии, но в съзнателна възраст са приели християнството.

Проучването също е показало, че основната причина за отдръпване на американците от християнството е била придобиването на нов житейски опит, а именно придобиването на нови знания или образование“, “разочароване от Църквата и религията‘, “негативният опит в Църквата, несъгласие с мнението на Църквата по въпросите на хомосексуализма, абортите и контролиране на раждаемостта“, “желание да изрази мнение извън Църквата“, “желание да се изживее друг религиозен опит“.ч

Най – разпространените причини за приемане на християнството от допитаните  са били формиране с годините на нов поглед върху живота“, “желание да се свържат с Църквата и да се развиват духовно“, “обръщане към Христос”, “желание по-добре да се изучи Библията“.

Средната възраст, на когато респондентите са променили религиозните си възгледи, е била 22 г., при което 68% от тях са приели вярата до 30 годишна възраст.

Изследването също показало, че 23 % от запитаните са преминали от католицизма към протестантизма, а 12% от протестантизма към друга религия.

В хода на изследването са били допитани 2004 американци.

 

Източник: pravoslavie.ru