1449402305 Всемирното Православие - СЪВРЕМЕННО ЧУДО СЪС СВЕТИ СЕРАФИМ СОБОЛЕВ – СОФИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ: „АЗ ВСИЧКИ ПИСМА ГИ ЧЕТА!” (2)

Съвременното чудо е предоставено от семейство К. на сайта "Всемирното Православие":

 

Моят съпруг З. много почита свети Серафим Соболев. През 2017 г. нашата дъщеря страдаше от депресивни състояния, а на свекърва ми ѝ откриха кожно образувание на ръката. Тя премина комисия в Онкодиспансера в София, където образуванието беше определено като злокачествено и беше насрочена дата за операция.

След като намазахме тумора с елей, осветен при чудотворната икона на Божията майка „Всецарица” от манастира „Ватопед ” на Св. Гора Атон, моят съпруг отиде и написа писмо до св. Серафим Соболев в криптата при храма „Св. Николай” в София, а също се моли горещо при саркофага му за бърза помощ. Впоследствие туморът на свекърва ми след биопсия се оказа напълно доброкачествен, за изумление на онкохирурзите.

Важно е да отбележа, че докато пишел писмото в криптата, мъжът ми видял как клисарите изнасят кутиите с пуснатите в тях писма на поклонниците, и си помислил:

„Защо бързат да изнасят кутиите?! Кога хората си пуснаха писмата, и кога ги е прочел светецът. Да, той няма как да ги прочете толкова бързо!”

Моят съпруг след това отпътува от София и след близо двадесет дни една сутрин се събуди и каза, че е сънувал много интересен сън. Аз не исках да ми го разказва, защото имам благословение да не вярвам на сънища. Но той настоя с твърдението, че е нещо много важно. Въпреки моята скептичност, той ми разказа следното:

Сънувах, че стоя с наша семейна приятелка (която много почита светеца и често му пише писма) на оградата на Руската църква, чиято врата беше затворена, и виждам как от входа на крипата излиза св. Серафим Соболев и ходи из двора. Облечен беше и изглеждаше по същия начин, както е изобразен на портрета при входа на храма.

На парапетите, по прозорчетата на криптата бяха поставени купища с писма, едни отворени, други – все още не (по свидетелство на служители на Руското подворие, когато не успеят да пуснат писмата си в храма, вярващите оставят писмата си по парапетите на прозорците).

Светецът приближи, отвори вратата и ни пусна в двора и нашата приятелка отиде да търси писмото си. Светият владика приближи към мен и ми каза: „За сведение на всички, които се съмняват, аз всички писма ги чета!”. След това ми подаде моето писмо, на което пишеше „Радуйтеся!”

р.б. Р  

 

Горе:  Икона на св. Серафим Софийски Чудотворец