1kXPRZ_605cd23c8f7800_85031231-tmb-720x411xfill Всемирното Православие - СВ. СИНОД НА СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ИЗЛЕЗЕ С ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ГЕЙ-БРАКОВЕТЕ (2)На 25 март 2021 г. Св. Синод на Сръбската православна църква излезе с изявление срещу законопроекта за еднополовите съюзи, съобщава официалният сайт на СПЦ.

Своевременно и в рамките на предвидения от закона срок Св. Синод на СПЦ изпрати до правителството на Република Сърбия възражения и становища по законопроекта за еднополовите съюзи, в които се казва:

 

„Споменатият законопроект е неприемлив за Сръбската православна църква, тъй като по-голямата част от предложените разпоредби са в противоречие с Христовото Евангелие и цялостния опит и практика на Църквата, върху която нашият сръбски народ, както и цялата европейска цивилизация са основани духовно и морално.

 

Недопустимо е еднополовите съюзи да се приравняват законово с брака и семейството, както е посочено в текста на законопроекта, тъй като по този начин се дискриминира брачният съюз, като християнска и защитена от закона ценност. Църквата зачита свободата, която Бог ни е дал, и разбира човешкия стремеж да изрази свободата си по различни начини.

 

Светият архиерейски синод е съгласен, че е необходимо да се упражняват определени лични, имуществени и други права на тези, които се третират от законопроекта, но посочва възможността те да се упражняват в правния ред на Република Сърбия изцяло административно, без намеса в брачното и семейното законодателство.

Св. Синод подчертава, че приема и насърчава диалога, като единственият и необходим начин за намиране на решение по всички въпроси от общо социално значение, както и по този въпрос, който предизвиква голямо безпокойство.

Светият архиерейски синод изразява очакването аргументите на Сръбската православна църква по този въпрос да бъдат уважени“.