viber_image_2024-07-08_12-03-35-777-1200x661 Всемирното Православие - ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯНа 6 юли 2024 г. в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” се проведе първият прием на ученици и курсисти за учебната 2024-2025 г.

В резултат на положените изпити са приети 21 ученици в 8. клас на семинарията. Кандидатите за петгодишния редовен курс на обучение се явиха на изпит и проверка  на музикалния слух.

За двугодишния паралелен курс кандидатите полагат и допълнителен богословски изпит. На изпита бяха приети 17 кандидати.

Приемът в Софийската духовна семинария се осъществява на два пъти. Първият приемен изпит се провежда през месец юли, а вторият приемен изпит ще се проведе на 2 септември 2024 г. от 11:00 ч.

За повече информация относно втория прием, който ще се проведе на 2.9.2024 от 11:00 ч. в Семинарията – вижте тук http://sofia-seminaria.org.

 

viber_image_2024-07-08_12-03-36-045 Всемирното Православие - ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

viber_image_2024-07-08_12-03-36-609-1536x865 Всемирното Православие - ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ