images?q=tbn:ANd9GcShwfhmcL_g0DZ1dattPp2CYq6lC4zvWvuRu9YMPzTd657v6vJA Всемирното Православие - АКАТИСТ НА СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦКондак 1.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Дивни чудотворче и изряден Христов угодниче, тебе, извора на многоценно миро от милост Божия за цял свят и неизчерпаемо море от чудеса, с любов възхваляваме. А ти, имайки пред Бога дръзновение, пази ни от всякакви беди, за да ти казваме: Радвай се, велики чудотворче Николае.

 

Икос 1.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Създателят на всички твари показа тебе, земния по естество, в ангелски образ. Защото като прозря доброплодната хубост на душата ти, научи всички да те славим тъй: Радвай се, защото си чист от майчина утроба; радвай се, защото до край си остана осветен. Радвай се ти, който очуди родителите си с раждането си; радвай се ти, който прояви духовна мощ веднага след рождението си. Радвай се, градино от обетованата земя; радвай се цвете на божествено наслаждение. Радвай се, лоза от добродетелния Христов виноград; радвай се дърво от чудоточния Иисусов рай. Радвай се, крине, поникнал в рая; радвай се, миро на Христовото благоухание. Радвай се ти, който отпъждаш риданието, радвай се ти, който носиш радостта. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 2.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Като виждаме да се лее от теб миро, духом и телом се просвещаваме и разбираме, че ти си чуден животоносен мироточец. Защото с чудесата си, изливащи се по Божия благодат като водни струи, ти напояваш тези, които с вяра пеят Богу: Алилуя.

Икос 2.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Вразумявайки упорития разум с догмата на Света Троица, ти бе в Никея със светите отци борец за изповеданието на православната вяра. Ти изповяда, че Син Божи е равен, съприсъщен и съпрестолен на Отца и изобличи безумния Арий. Заради това вярващите се научиха да ти пеят: Радвай се, велики стълпе на благочестието; радвай се, граде, прибежище на вярващите. Радвай се, твърда крепост на православието; радвай се скъпа носилко и похвало на Света Троица. Радвай се проповедниче, че Син Божи е равночестен на Отца; радвай се, ти който прогони разбеснялия се Арий от събранието на светиите. Радвай се, отче, славна красота на отците; радвай се, премъдра хубост на всички богомъдри. Радвай се, изворе на огнени слова; радвай се добри наставниче на стадото си. Радвай се ти, който утвърди вярата; радвай се ти, който срина ереста. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 3

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

С дадената ти свише сила ти изтриваш всяка сълза от лицето на лютострадащите, ти храниш гладните, ти си най-сигурният водач на тези, които кръстосват морските бездни, ти лекуваш недъгавите и във всичко си помощник на всички, които пеят Богу: Алилуия.

Икос 3.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Тебе заслужено трябваше да се пее небесна, а не земна песен. Защото кой човек може да изкаже величието на твоята святост? Но, покорени от любовта ни към тебе, ние те славим тъй: Радвай с,е образецо на агънцата и пастирите Христови; радвай се, свето чистилище на нравите. Радвай се, велико вместилище на добродетелите; радвай се, честно и чисто жилище на светостта. Радвай се, всесветли и вселюбими светилнико; радвай се, светозарна и непорочна светлино. Радвай се, достойни събеседниче на ангелите; радвай се, добри наставниче на човеците. Радвай се, правило на благочестивата вяра; радвай се, образецо на духовната кротост. Радвай се, защото чрез тебе се избавяме от телесните страдания; радвай се, защото чрез тебе се пълни душата ни с духовни сладости. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 4.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Буря от недоумение смущава ума ни: как достойно да възпеем чудесата ти? Тях никой, ако някои поиска да ги изкаже дори с много езици, не може да ги изброи. Но Богу, Който тъй дивно се прослави в тебе, ние пеем дръзновено: Алилуия.

Икос 4.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Близки и далечни чуха за великите ти чудеса, че ти имаш обичай, като по въздух, с леки благодатни криле да изпреварваш и бързо да избавяш изпадналите в беда, които те славят тъй: Радвай се, избавление от печали; радвай се, дар на благодатта. Радвай се, прогонителю на неочакваните злини; радвай се, насадителю на желаните блага. Радвай се, бърз утешителю на изпадналите в беда; радвай се, строг наказвачо на оскърбителите. Радвай се, от Бога разкрита дълбочина на чудесата; радвай се, от Бога написани скрижали на Христовия закон. Радвай се, мощно издигане на падащите; радвай се, опоро на правостоящите. Радвай се, защото чрез тебе става явна всяка измама; радвай се, защото чрез тебе се сбъдва всяка истина. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 5.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Някога на плаващите по морето и изложени на неминуема смърт, щом се обърнаха към тебе за помощ, ти се яви и застана пред тях като боготечна звезда да им сочиш пътя. Ти прогони нахално летящите бесове, които искаха да погубят кораба и научи спасените чрез тебе да запеят Богу: Алилуия.

Икос 5.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Девойките, принудени от сиромашията да встъпят в нечист брак, видяха великото ти милосърдие към бедните, когато ти нощем подхвърли тайно на престарелия им баща три кесии със злато, спасявайки него и дъщерите му от греховно падение. Заради това от всички слушаш: Радвай се, превелико съкровище на мъдростта; радвай се, подслоне на грижата за хората. Радвай се, храна и отдих на прибягващите към тебе; радвай се, несвършващ хляб за гладните. Радвай се, от Бога дадено богатство на бедноживущите на земята; радвай се, скоро съвземане на убогите. Радвай се, бързо чуване молбите на бедните; радвай се, приятна грижа за скърбящите. Радвай се, непорочни невестителю на трите девойки; радвай се, усърдни пазителю на чистотата. Радвай се, надеждо на обезнадеждените; радвай се, насладо на целия свят. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 6.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Цял свят те признава за бърз защитник на бедните. Защото много пъти мигновено подпомагаш пътуващите по земята и плуващите по море и пазиш от злини всички, които пеят Богу: Алилуия.

Икос 6.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Ти изгря като животворна светлина на воеводите, които се обърнаха към тебе с молба, когато несправедливо бяха осъдени на смърт и явявайки се насъне на царя, ти си го заплашил и си му заповядал да ги пусне невредими. Заради това и ние, заедно с тях ти пеем с благодарност: Радвай се, помощниче на усърдно призоваващите те; радвай се, избавителю от несправедливо убиване. Радвай се, наш пазителю от лъжливи клевети; радвай се, разрушителю на несправедливите решения. Радвай се ти, който разкъсваш лъжата като паяжина; радвай се ти, който славно издигаш истината. Радвай се ти, който сваляш оковите на невинните; радвай се, съживителю на мъртъвците. Радвай се, проявителю на правдата; радвай се, помрачителю на неправдата. Радвай се, защото ти избави от меч невинните; радвай се, защото чрез тебе те се насладиха на светлината. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 7.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Ти наистина се яви тайнствено благовонно миро и прогони богохулното еретическо злосмрадие. Пасейки мирейците, ти напълни целия свят с твоето благодатно миро. Прогони, прочее, и от нас богомерзкото греховно злосмрадие, та да пеем благоприятно Богу: Алилуия.

Икос 7.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Ти си новият Ной, наставник на спасителния ковчег. Направляван от тебе, той разгонва бурята на всички злини и носи божествена светлина на онези, които те славят тъй: Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, явно спасение на потъващите. Радвай се, добри кормчио за плаващите посред бездните; радвай се, укротителю на морските вълнения. Радвай се, водачо през вихрите; радвай се ти, който съгряваш измръзналите. Радвай се, сияние, което разпръсва мрака на скърбите; радвай се, светило, което осветлява всички земни краища. Радвай се, избавителю на човеците от бездната на греха; радвай се ти, който хвърли сатаната в адската бездна. Радвай се, защото чрез тебе дръзновено призоваваме бездната на Божието милосърдие; радвай се, защото чрез тебе се избавихме от потопа на гнева и се примирихме с Бога. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 8.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Твоят свещен храм смайва с чудесата си всички, които прибягват към тебе. Защото и малката молба, отправена в него към Бога, ни носи изцерение от всички недъзи, стига само на тебе да възложим упованието си на Бога, казвайки с вяра: Алилуия.

Икос 8.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Наистина, ти на всички си помощник и си събрал заедно всички прибягващи при тебе като към освободител, пазител и бърз лекар на всички земни, които подтикваш да те хвалят тъй: Радвай се, изворе на изцеренията; радвай се, помощнико на люто страдащите. Радвай се, заря на блуждаещите в греховната нощ; радвай се, неботочна роса за тези в зноя на трудовете. Радвай се, подкрепо на нуждаещите се; радвай се ти, който изобилно даряваш просещите. Радвай се ти, който често изпреварваш просбите към тебе; радвай се ти, който възобновяваш силите в преклонна възраст. Радвай се, изобличителю на мнозина отклонили се от истинския път; радвай се, верни служителю на Божиите тайни. Радвай се, защото с тебе стъпкваме завистта; радвай се, защото ти се образец на добронравен живот. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 9.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Отстрани от нас всякакви болки. Като разтвориш благодатните лекарства, наслади душите ни и развесели сърцата на всички, които усърдно прибягват при теб за помощ и пеят: Алилуия.

Икос 9.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Ти посрами всемъдрите витии на нечестивите; ти наддума хулителя Ария, който разделяше Божеството, и Савелия, който разбъркваше догмата за Света Троица, а нас закрепи в православието. Заради това те славим тъй: Радвай се, щите, запазващ благочестието; радвай се меч за посичане злочестието. Радвай се, учителю на божествените повели; радвай се, погубвачо на богопротивните учения. Радвай се, от Бога построена стълба, по която се възкачваме към небето; радвай се, от Бога поставен покрив за подслон на мнозина. Радвай се ти, който направи с думите си немъдрите мъдри; радвай се ти, който раздвижи ленивите с прекрасните си качества. Радвай се, неугасима светлост на Божиите заповеди; радвай се, пресветли лъче на Господните оправдания. Радвай се, защото в твоето учение се разбиват еретическите глави; радвай се, защото с тебе се славят вярващите. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 10.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

За да спасиш душата, ти истински покори духа си на плътта. Защото първом в мълчание и в борбата с помислите, ти прибави към делото богомислие, а чрез богомислието придоби съвършен разум, с който дръзновено си беседвал с Бога и с ангелите, всякога казвайки: Алилуия.

Икос 10.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Ти си стена за тези, които хвалят чудесата ти и търсят твоето застъпничество. Затова пази от нищета, от напаст, от различни недъзи и нужди и нас, бедните в добродетелта, които с любов те славим тъй: Радвай се, избавителю от вечното убожество; радвай се, дарителю на нетленното богатство. Радвай се, несвършваща храна на гладуващите за правда; радвай се, неизчерпаемо питие на жадуващите за истински живот. Радвай се ти, който пазиш от метеж и война; радвай се, освободителю от плен и окови. Радвай се, преславни застъпнико в бедите; радвай се, превелики защитнико в напастите. Радвай се ти, който мнозина си изтръгнал от гибел; радвай се ти, който безброй души запази невредими. Радвай се ти, чрез когото грешниците избягват страшната смърт; радвай се ти, чрез когото разкаялите се получават вечен живот. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 11.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Повече от всички ти възпя с ум, със слово и с дело Пресвeтата Троица и разясни много грижливо Божиите повели, наставлявайки ни с вяра, надежда и любов да пеем на Единия Бог в Троица: Алилуия.

Икос 11.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Ти си неугасващ светозарен лъч за тези, които бродят в мрака на живота. Ти беседваш с невеществените светли ангели за несъздадената Троична светлина и просвещаваш вярващите души, които ти пеят тъй: Радвай се, озарение на божествената светлина; радвай се, зорнице на незахождащото слънце. Радвай се, свещ запалена с божествен пламък; радвай се ти, който угаси бесовския пламък на нечестието. Радвай се, светла проповед на правата вяра; радвай се, доброзрачно сияние на ангелската светлина. Радвай се, мълнио, обгаряща ересите; радвай се, гръме, застрашаващ съблазнителите. Радвай се ти, който ни научи на истинския разум; радвай се, избавителю на тайнствения ум. Радвай се, защото чрез тебе се погази поклонението на творението; радвай се, защото чрез тебе се научихме да се покланяме на Твореца в Света Троица. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 12.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Като знаем дадената ти от Бога благодат, с радост празнуваме паметта ти и с цялата си душа прибягваме към чудното ти застъпничество. Но като не можем да изброим преславните ти деяния, по-многобройни от морския пясък и небесните звезди, обхваща ни недоумение и ние пеем Богу: Алилуия.

Икос 12.

Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

С песни възхваляме чудесата ти. В тебе Бог и Света Троица чудно се прослави. Но макар че ти принасяме от душа, свети чудотворецо, безбройни песни и псалми, нищо не може да се сравни с дара на чудесата ти, пред които с удивление пеем тъй: Радвай се служителю на Царя на царете и Господаря на господарите; радвай се, съжителю на небесните му служители. Радвай се, помоще на верните Богу народи; радвай се, издигане на християнския род. Радвай се, едноименико на победата; радвай се, достойни венценосецо. Радвай се, огледало на всички добродетели; радвай се, здрава опоро на всички прибягващи към тебе. Радвай се, едничко наше упование след Бога и Света Богородица; радвай се, здраве на телата и спасение на душите ни. Радвай се, защото чрез тебе се освобождаваме от вечна смърт; радвай се, защото чрез тебе се удостоихме с безкраен живот. Радвай се, велики чудотворче Николае.

Кондак 13.

О, пресвети и пречудни отче Николае, утехо на всички скръбни, приеми този наш молитвен дар и измоли чрез твоето благоприятно ходатайство Господа да ни избави от геената, та заедно с теб да Му пеем: Алилуия, Алилуия, Алилуия (три пъти).

Чете се Икос 1. и Кондак 1., след което молитвата:


Молитва към свети Николай (коленопреклонно)


О, всехвални и всечестни архиерею, велики чудотворецо Христов светителю отче Николае, избран съсъд и стълб църковен, бърз помощник, горещ защитник и предобър пастир, спасяващ словесното си стадо от беди. Тебе прославяме и възвеличаваме като надежда на всички християни, извор на чудеса, защита на вярващите, премъдър учител, прехрана на гладуващите, веселие за плачещите, облекло за голите, лекар за болните, водач за пътуващите по море, освободител на пленниците, прехрана и закрила на вдовици и сираци, пазител на целомъдрието, кротък наставник на младежите, подкрепа на старците, наставник на постниците, отдих на трудещите се, за бедни и убоги изобилно богатство.

Чуй нас, които ти се молим и прибягваме под твоята закрила, застъпи се с богоприятните си молитви пред Всевишния и изпроси всичко, що е полезно за душите и телата ни. Запази с молитвената си мощ този свети храм и всеки град и село в отечеството ни и светата ни Църква, благочестивия и христолюбив български народ и всички православни християни наши братя от всяка злочестина, от външни и вътрешни врагове, от мор, земетресение, градушка, глад, наводнение, огън, меч, нашествие на другоплеменници и от междуособици.

В беди и скръб протягай ни ръка за помощ и ни отвори дверите на Божието милосърдие. Ние признаваме, че не сме достойни да повдигаме очи към небето поради многото наши грехове и неправди: свързани сме с веригите на греха, не изпълняваме волята на Създателя си, нито пазим повеленията му. Затова прекланяме коленете на нашето съкрушено и смирено сърце и просим твоето бащинско застъпничество пред Бога и наш Спасител: помогни ни Божий угодниче, да не загинем в беззаконията си; избави ни от всяко зло и отстрани от нас всичко, което спъва нашия духовен подем; насочи ума ни, укрепи сърцето ни в правата вяра. Прогони с молитвената си мощ, както някога в Никея, духовните вълци, които налитат, късат и погубват стадото Христово. Спри стихията на развилнялото се безверие, безбожие и нравствено разтление в света.

Подкрепи усилията и начинанията на всички Божии работници за мир и правда Божия в света; любовта Христова да покори човешките сърца и да зацарува в тях, та да се съкратят дните на земното изпитание и по-скоро да възсияе царството Божие и на земята, както е на небето.

Тебе, свети Николае, заедно с всички Божии угодници и праведни души, топло молим: усърдно молете Всеблагия Бог за милост и пощада към цял свят и към нас, които с вяра и упование на Бога чакаме да възсияе светлия ден Господен, когато с едно сърце и една душа цял свят ще слави, заедно с ангели и всички праведни души, името на Триединнаго Бога, Отца и Сина и Светаго Духа, сега и всякога и во веки веков. Амин.

Тропар, гл. 4:

Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Този, Който е истината на нещата, поради това със смирението придоби величие, а с нищетата богатство, отче свещеноначалниче Николае, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Кондак, гл. 3:

В град Мир, свети, си се показал като свещенодеец. Катот си изпълнил, преподобни, Христовото Евангелие, положил си душата си за своите люде и си спасил от смърт невинните; поради това си се осветил като велик тайник на Божията благодат.


 

Икона св. Николай над раката с мощите му в гр Бари, Южна Италия. Източник : www.nsad.ru