За благодатната сила на богоявленската вода и за великия подвиг на светия Пророк, Предтеча и Кръстител Йоан

0119 Всемирното Православие - СЛОВО ЗА ПРАЗНИКА СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕВъзлюбени в Господа братя и сестри,

Самото название на празника – Богоявление, означава, че на този ден преди повече от 2000 години се е явил Господ. Света Троица се явява на река Йордан: Господ Иисус Христос – Бог Син, влиза във водите на реката, Бог Свети Дух във вид на гълъб слиза върху Него и се чува от небето гласът на Бог Отец, който казва: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е моето благоволение“ (Мат.3:17). Имено това е явяването на Света Троица.

Господ Иисус Христос влиза във водите на реката, за да се кръсти от свети Йоан Кръстител. Разбира се, Той не е имал нужда от Кръщение, нито е имало какво да изповядва, защото е бил единственият безгрешен, тъй като Той не е само човек, а Богочовек, но Той е искал да изпълни закона и да направи това, което всеки, който има човешко естество, трябва да направи. Затова трябвало да се кръсти така, както и днес всички християни приемат свето Кръщение. Влизайки в река Йордан, Христос е осветил водите и им е дарувал една много благодатна сила – сила да освещават човека, сила да лекуват душевни и телесни болести и да приближават човека към Бога.

И всяка година на празника Богоявление, когато извършваме великия Богоявленски водосвет, водата приема тази благодатна сила, както водата тогава, когато влязъл в нея Господ Иисус Христос. За тази вода в службата се казва, че е дар за освещение, за избавление от грехове и за изцеление на душата и тялото, и за всяка особена полза. Тя прогонва всяко нападение от страна на видими и невидими врагове. Тя се използва за освещаване на домовете и на ония, които черпят и пият от нея. Тя е извор на нетление, дар за освещение, прощение на греховете, изцеление на недъзите; съкрушителна за бесовете, непристъпна за съпротивните сили, изпълнена с ангелска сила. Това е само част от всичко, което се казва в службата за благодатната сила на Богоявленската вода.

Тази вода се съхранява в обикновени съдове, при обикновени условия. Аз съм имал вода на повече от десет години в стъклена бутилка, в шкаф, в нормално помещение и като се отвори, тя е същата, каквато, ако е налята сега от извор или чешма. Това доказва силата ѝ. И това е едно велико чудо, едно от чудесата, които до ден днешен стават в света и на които ние, хората, не обръщаме внимание. Искам да кажа, че такава сила има само водата, която се освещава в светата Православна Църква. Няма никъде в никоя друга вяра такава вода.

Искам да обърна внимание също на личността на свети Йоан Кръстител, който се празнува на следващия ден – на седми януари. За него в Евангелието пише, че Господ е казал: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе (Марк.1:2). Значи той е наречен Ангел! По-нататък за него е казано: „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му“. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове (Марк.1:3-4). Именно за да приготви пътя на идещия Господ Иисус Христос, той е трябвало да напомни на хората за техните грехове, които ги отдалечават от Бога. Защото ако човек осъзнае своята истинска греховност, ако поиска прошка от Господа, така той отваря своето сърце и душата си – да може в нея да влезе Господ, за може човекът да приеме думите на Господа. Ние знаем, че гордите хора – еврейските законоучители, първосвещениците и книжниците, тъй като не са изповядали своите грехове при свети Йоан Кръстител, не са могли да приемат и Христос като Бог и накрая са Го разпнали, защото гордостта не им е позволила да се смирят, да осъзнаят своите недостатъци и да търсят Целителя на тези недъзи – Господ Бог, Който Единствен може да прощава греховете на човека и да му дарува духовна сила и духовна свобода.

И да видим колко велик е бил свети Йоан Кръстител. За него е казано, че той е носел дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си и е ядял акриди и див мед. Ако погледнем на славянски, камилска вълна е „верблюжи волос“. Ние знаем, че вълната, която е на шията на камилата, е една от най-меките и топли вълни, но вълната от другата част на тялото на камилата, ако от нея се направи дреха, тя ще е като от бодлива тел. Той е носел именно дреха от такава вълна – от тълкуванието разбираме. И тя го е мъчила, все едно е била от бодлива тел. По-нататък: какъв е този кожен пояс? На български „кожен пояс“ звучи добре, но на стария славянски език това означава кожена материя, която, като се намокри, е мека, а когато изсъхне, става като стоманен обръч. И отделно, той се е хранел с акриди и див мед. Акриди – това е някакъв вид скакалци, а дивият мед няма нищо общо с меда, който ние познаваме, защото той е горчив. Ние разбираме, че човек може да яде такава храна само колкото да не умре. В никакъв случай не може да се услажда и да яде до насита. Ето, това е великият телесен подвиг на свети Йоан Кръстител. Но той не се е възгордял от този подвиг, защото човек може да се подвизава и да се гордее, а той е бил изключително смирен. Това се знае, тъй като той е бил много уважаван човек в цялата страна и в околните страни.

Хората са виждали неговия подвиг и са се отнасяли към него с голяма почит. Даже са смятали, че той е идващият Спасител, и когато са го питали дали е Той, свети Йоан Кръстител е отговорил, като е казал: „След мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата му“ (Марк. 1:7).

Ето, виждате какъв велик подвижник е бил той, какво велико смирение е имал! Той е бил ангел, защото, ако тръгне човек да проповядва Христос и няма авторитет пред хората, той няма да може да направи пътеките, по които Господ да тръгне. А именно той, със своя личен подвиг, със своя личен свят живот, със своето истинско велико смирение действително е показал на хората, че ако Този, Който идва след него, е много по-велик, Той може да бъде единствено само Божият Син, само Бог.

По този начин свети Йоан Кръстител е приготвял хората, за да посрещнат и приемат Христос. Господ е казал за него, че от родените от жени няма по-велик от свети Йоан Кръстител. Каква велика похвала! Но Той не го е казал на него, а го е казал на хората. От това по-голяма похвала не може да има – от тази, която Сам Божият Син е дал.

Честитя на всички тези велики празници!

Нека никой не се лиши от благодатта на Богоявленската вода.

Божието благословение и Божията благодат да бъдат с вас през новата 2014 година!

 

Гр. Ловеч, 7 януари 2014 г.

(Със съкращения)

Ловчански митрополит Гавриил. Да заслужим вечния живот. Ловчанска света митрополия, гр. Ловеч, 2018 г.