20150405-15041501 Всемирното Православие - ПРЕПОДОБНИ ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ: СТРАШНИЯТ ГРЯХ НА АБОРТА – Отче, една четиридесетгодишна госпожа, майка на пораснали деца, забременяла и сега е вече в третия месец. Нейният мъж настоява да абортира и заплашва, че в противен случай ще се разведе с нея.

Ако тя направи аборт, за него ще заплатят другите ѝ деца – с болести и нещастни случаи. Сега родителите убиват децата си с аборти и се лишават от Божието благословение.

Някога, ако детето се е раждало болно, го кръщавали и то умирало като ангелче. Нямало причина да се безпокоят за вечната му участ. Родителите имали други – здрави деца, и при това с родителите пребивавало Божието благословение.

А днес родителите убиват здравите си деца с аборти, а болните се стараят насила да ги запазят в този живот. Родителите пътуват до Англия и до Америка, за да изцерят болните си деца. По такъв начин от поколение на поколение децата се раждат все по-болнави и по-болнави. Защото ако родителите успеят да излекуват децата си и те не умрат и встъпят в брак, тогава родените от тях деца също може да бъдат болни.

Виждаш ли какви са последствията? Но ако родителите раждаха не едно, а няколко деца, тогава нямаше да им се налага така да се пребиват, тичайки по лекари и в чужбина, за да удържат живота на болното си дете. Болното дете си отива при Бога. Отива при Него като ангелче.