8413-228x228 Всемирното Православие - ПСАЛТИРЪТ КАТО СБОРНИК (ТРЕБНИК) С МОЛИТВИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ (СПОРЕД  ПРЕП. АРСЕНИЙ КАПАДОКИЙСКИ, ИЗЛОЖЕНО ОТ СВ. ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ)

Преподобният Арсений използвал псалмите за благословение, подхождащо в различни случаи; особено в онези случаи, когато липсвало църковно чинопоследование за определена потребност. Гръцкия оригинал можем да намерим в изданието „Старецът Паисий” от иеромонах Христодул, 1994 г.

ЧЕТЕНЕ НА ПСАЛТИР С ПОМЕНАВАНЕ НА ИМЕНА

ЗА ЖИВИ И ПОЧИНАЛИ

За удобство в богослужението е било установено Псалтирът да бъде разделен на 20 части, наречени катизми. Всяка катизма се състои от 3 части ­ „слави”. „Славата” завършва с думите:

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава Тебе Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти).

Когато четем Псалтир за поменаване на имена, казваме следните молитви:

Молитва за живи:

„Спаси, Господи, и помилуй всички православии християни, и Божиите раби...  (тук се споменават имената на живите).

Дай им, Господи, душевен мир и телесно здраве, прости им всяко прегрешение, волно и неволно и по техните свети молитви помилуй и мен, окаяния.”

След това казваме:

„Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

И продължаваме да четем псалмите на втората „слава”.

След нея вместо за живите четем следната

Молитва за починали:

 

„Упокой, Господи, душите на починалите Твои раби, нашите отци и братя, които са погребани тук и навсякъде, и на  Божиите раби... (тук се поменават имената на покойниците). Дай им, Господи, Твоето Царство и участие в Твоя безкраен блажен живот и прости им всяко волно и неволно прегрешение“.

След третата „слава” отново прочитаме молитвата за живи, като поменаваме съответните имена за здраве. После казваме: „Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Св. Боже...; Пресвета Троице...; Отче наш...” и полагащите се тропари и молитви, с които катизмата завършва.

Четене на псалтир за покойници

Още от древност в Православната Църква съществува благочестив обичай да се чете Псалтир за починалия православен християнин, бил той монах или мирянин. Псалми могат да се четат постоянно както до погребението на починалия, така и след това. Особено полезно за душата на покойника е четенето на Псалтира до 40-ия ден след смъртта. Църквата ни учи, че псалмите, четени в памет на починалия, са силни да помогнат на неговата душа при преминаването є през въздушните митарства и да прогонват от нея злите духове, които я нападат в този скръбен и страшен час.

При четенето на Псалтир за покойници се спазва следният ред. Катизмата започва с обичайното начало: „Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог...”

След всяка „слава” казваме три пъти „Алилуия” и „Господи, помилуй” и прочитаме специалната

Заупокойна молитва

„Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му  дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за  обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се  съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух ­ в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

След катизмата както обикновено се чете „Светии Боже... Просвета Троице... Отче наш”, и съответните за тази катизма тропари и молитва, дадени в Псалтира.

Четене на Псалтир за починал може да извършва всеки благочестив християнин ­ както духовно лице, така и мирянин.

Тази молитва, както и молитвата за покойници са взети от килийното правило на преп. Серафим Саровски (вж. „Летопись Серафимо-Дивеевскаго монастыря”, СПб, 1903).

ПСАЛТИРЪТ КАТО СБОРНИК (ТРЕБНИК) С МОЛИТВИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ (СПОРЕД  ПРЕП. АРСЕНИЙ КАПАДОКИЙСКИ, ИЗЛОЖЕНО ОТ СВ. ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ)

Псалом 1. Когато посадиш дърво или лоза, за да принесат плод.

Псалом 2. Господ да просвети отиващите на събрания и съвети.

Псалом 3. Злобата да остави хората и те да не измъчват несправедливо своите ближни.

Псалом 4. Господ да изцели мекосърдечните, падащи в униние при вида на деянията на жестокосърдечните.

Псалом 5. Господ да изцели очите, уязвени от злодеи.

Псалом 6. Господ да освободи намиращите се под клетва.

Псалом 7. За измъчваните от страх от козните и заплахите на злодеи.

Псалом 8. За уязвените от бесове или нечестиви хора.

Псалом 9. Да се прекратят бесовските страхове насън или изкушенията през деня.

Псалом 10. За жестокосърдечните съпрузи, когато се карат и се развеждат (когато жестокосърдечният мъж или жена измъчва съпругата или съпруга).

Псалом 11. За душевноболните, които са измъчвани от злоба и нападат ближните.

Псалом 12. За страдащите от болести на черния дроб.

Псалом 13. При нападение от бесове да се чете три дни по три пъти на ден.

Псалом 14. Да се обърнат крадците или разбойниците, да се върнат по домовете си и да се покаят.

Псалом 15. Да се намери изгубеният ключ.

Псалом 16. При тежки несправедливи обвинения да се чете три дни по три пъти на ден.

Псалом 17. При земетресения, други бедствия или буря с гръмотевици.

Псалом 18. Да роди родилка.

Псалом 19. За безплодните съпрузи, Господ да ги изцели и да не се разведат.

Псалом 20. Господ да смекчи сърцата на богатите, за да дават милостиня на бедните.

Псалом 21. Господ да спре пожара и да няма големи щети.

Псалом 22. Господ да усмири непокорните деца, за да не огорчават родителите си.

Псалом 23. Да се отвори вратата, когато ключът е изгубен.

Псалом 24. За силно измъчваните от изкушения, които губят покой и се оплакват.

Псалом 25. Когато някой изпросва нещо от Бога, Той да даде това, за което се молим, без вреда за молещия се.

Псалом 26. Господ да защити селяните от вражеската война, за да няма вреда за народа и нивите.

Псалом 27. Господ да изцели страдащите от душевни и нервни заболявания.

Псалом 28. За страдащите от морска болест и страхуващите се от бурно море.

Псалом 29. В опасности в далечни страни, сред варвари и безбожници, Господ да ги защити и да просвети и умири хората в тези страни, за да познаят Бога.

Псалом 30. Господ да изпрати достатъчно зърно и плодове, когато времето е неблагоприятно за земеделие.

Псалом 31. Да намерят пътя заблудилите се и смутени пътници.

Псалом 32. Господ да открие правдата за неправедно осъдените и да ги пуснат на свобода.

Псалом 33. За стоящите на прага на смъртта, когато ги измъчват бесове. Или когато неприятелят нахлува със зловещи намерения.

Псалом 34. Господ да освободи добрите от козните на злите, които притесняват Божиите раби.

Псалом 35.  Да се разсее враждебността след спорове и недоразумения.

Псалом 36. За изранените от разбойници.

Псалом 37. При зъбобол.

Псалом 38. Да намерят работа изоставените и изпаднали в униние, за да не скърбят повече.

Псалом 39. Да се помирят стопанинът и работникът след скарване.

Псалом 40. За благополучно освобождаване от бременност, когато раждането е преждевременно.

Псалом 41. За младите, когато страдат от нещастна любов.

Псалом 42. Да се освободят съотечествениците от вражески плен.

Псалом 43. Господ да открие истината на съпрузите, ако между тях е имало недоразумение, за да живеят в мир и любов.

Псалом 44. За страдащите от болести на сърцето или бъбреците.

Псалом 45. За младите, на които враговете от завист не разрешават да се оженят.

Псалом 46. За да се примирят работникът или стопанинът, когато работникът си отива обиден от стопанина, и да намери работа.

Псалом 47. Когато разбойнически шайки ограбват хората или стават тежки бедствия, да се чете в продължение на 40 дни.

Псалом 48. За тези, чийто труд е свързан с опасности.

Псалом 49. Да се покаят отдалечилите се от Бога и да се обърнат, за да се спасят.

Псалом 50. Когато поради нашите грехове Бог за вразумление изпраща наказание (мор по хората или животните).

Псалом 51. Да се покаят жестокосърдечните управители и да се смекчат сърцата им, за да престанат да измъчват народа.

Псалом 52. Бог да благослови мрежите, и те да се напълнят с риба.

Псалом 53. Господ да просвети богатите, купили роби, и да ги пуснат на свобода.

Псалом 54. Да се възстанови доброто име на семейството, което е било обвинено несправедливо.

Псалом 55. За мекосърдечните хора, уязвени от ближните.

Псалом 56. За страдащите от болка в главата, произлизаща от силна скръб.

Псалом 57. Да бъдат благоприятни обстоятелствата за трудещите се с добри намерения и Господ да запрети на бесовете и лукавите хора.

Псалом 58. Господ да даде дар слово на немите.

Псалом 59. Господ да открие истината, когато много хора са осъдени несправедливо.

Псалом 60. За тези, на които е трудно да работят поради страх или леност.

Псалом 61. Господ да избави от напасти слабия, за да не се оплаква.

Псалом 62. Да принесат плод нивите и дърветата при суша.

Псалом 63. Когато бясно куче или вълк ухапе някого.

Псалом 64. Да процъфтяват търговците.

Псалом 65. Да не принесе лукавият разногласия у дома и да не хвърли семейството в скръб.

Псалом 66. За благословение на домашния добитък.

Псалом 67. Да се излекува страдащата от помятания.

Псалом 68. Когато реките прииждат от дъждовете и отнасят хора и къщи.

Псалом 69. За мекосърдечните, които скърбят за дребни неща и падат в отчаяние, Господ да ги укрепи.

Псалом 70. За самотните, които поради бесовските козни са досадили на близките и падат в отчаяние, Господ да ги помилва и изцели.

Псалом 71. Бог да благослови новата реколта.

Псалом 72. Да се покаят разбойниците.

Псалом 73. Господ да защити селяните, които работят на полето, когато врагът е обкръжил селото.

Псалом 74. Да се усмири злобният стопанин и да не измъчва своите ближни, работниците.

Псалом 75. За майките, страдащи при раждане, Господ да ги укрепи и защити.

Псалом 76. Когато няма взаимно разбиране между родители и деца, Господ да ги просвети, за да слушат децата родителите, а родителите да обичат децата.

Псалом 77. Господ да просвети заемодателите, за да бъдат състрадателни и да не изнудват длъжниците.

Псалом 78. Господ да защити селото от грабеж на неприятелски войски.

Псалом 79. Господ да изцели болния от водянка.

Псалом 80. Господ да не остави бедните в нужда и скръб, падащи в отчаяние поради своята бедност.

Псалом 81. Хората да купуват стоки от селяните, за да не падат последните в скръб и отчаяние.

Псалом 82. Господ да забрани на злодеите, замислящи убийство.

Псалом 83. Господ да запази домашната покъщнина, добитъка и плодовете на труда.

Псалом 84. Господ да изцели изранените от разбойници и страдащите от уплаха.

Псалом 85. Господ да спаси света, когато дойде чума и хората умират.

Псалом 86. Господ да продължи живота на онези членове от семейството, без които другите не могат.

Псалом 87. Господ да защити беззащитните, страдащи от жестокосърдечните ближни.

Псалом 88. Господ да укрепи болните и слабите, за да не изнемогват в работата и да не падат в униние.

Псалом 89. Господ да изпрати дъжд при суша и да се напълнят пресъхналите извори.

Псалом 90. Да изчезне бесът, явяващ се пред човека и плашещ го.

Псалом 91. Господ да даде благоразумие на хората, за да израстват духовно.

Псалом 92. Господ да запази кораба, намиращ се в опасност в морето. (Преподобният съветвал и да поръсват кораба със светена вода от четирите страни.)

Псалом 93. Господ да просвети смутителите, които сеят раздори сред народа и предизвикват безредици и разделения.

Псалом 94. Съпрузите да не попаднат под влияние на магиите, които ги подтикват да спорят и да се карат.

Псалом 95. Господ да изцели глухите.

Псалом 96. Да се разсеят магиите.

Псалом 97. Господ да утеши измъчените от скръб.

Псалом 98. Бог да благослови младите, желаещи да оставят всичко и да Го последват, и да им даде благодат. (Както изглежда, тук става дума за готвещите се да приемат монашеско пострижение ­ бел. прев.).

Псалом 99. Господ да благослови изпълняващите Неговата воля и да изпълни желанията им.

Псалом 100. Господ да даде дарове и таланти на добрите и простосърдечни хора.

Псалом 101. Господ да благослови властимащите, за да бъдат добри и състрадателни и да помагат на хората.

Псалом 102. Господ да помогне на жената, страдаща от женска немощ.

Псалом 103. Господ да благослови имуществото на хората, за да не падат в униние, но да прославят Бога.

Псалом 104. Хората да се покаят и да изповядат греховете си.

Псалом 105. Господ да просвети хората, за да не отстъпят от пътя на спасението.

Псалом 106. Господ да изцели безплодната.

Псалом 107. Господ да усмири враговете и те да оставят злите си намерения.

Псалом 108. Господ да изцели болния от епилепсия. И да помилва несправедливо обвиняващите, за да се покаят.

Псалом 109. Младите да уважават старите.

Псалом 110. Несправедливите съдии да се покаят и да съдят право Божиите хора.

Псалом 111. Господ да защити воините, отиващи на война.

Псалом 112. Господ да благослови бедната вдовица, за да изплати дълговете си и да се спаси от затвор.

Псалом 113. Господ да изцели слабоумните деца.

Псалом 114. Господ да благослови бедните деца и да ги утеши, за да не страдат от богатите деца и да не падат в униние.

Псалом 115. Господ да изцели от ужасната страст на лъжата.

Псалом 116. Да се запази любовта в семейството и да прославят Бога.

Псалом 117. Господ да смири варварите, когато обкръжават селото и всяват страх у жителите, и да ги отклони от злите им намерения.

Псалом 118. Господ да всее страх у варварите и да им забрани да убиват невинни жени и деца.

Псалом 119. Господ да даде дълготърпение на онези, на които се налага да живеят с лукави и неправедни.

Псалом 120. Господ да защити робите от ръцете на неприятеля, за да не бъдат осакатени, преди да бъдат освободени.

Псалом 121. Господ да изцели страдащите от суеверие.

Псалом 122. Господ да изцели слепите и страдащите от очни болести.

Псалом 123. Господ да защити хората от змии, за да не ги хапят.

Псалом 124. Господ да защити нивите на праведните от зли хора.

Псалом 125. Господ да изцели страдащите от болести на главата.

Псалом 126. Господ да донесе мир в семейството, ако е възникнало недоразумение.

Псалом 127. Да не се докосне злобата на враговете до дома и в семейството да пребъдват Божият мир и благословение.

Псалом 128. Господ да изцели страдащите от мигрена. И да яви Своята милост на жестокосърдечните и невъздържаните, които причиняват скръб на мекосърдечните.

Псалом 129. Господ да изпрати мъжество и надежда на тези, които започват нова работа и не са опитни в нея, за да не изпитват големи затруднения.

Псалом 130. Господ да даде покаяние на хората и да ги утеши с надежда, за да се спасят.

Псалом 131. Господ да яви Своята милост в света, където поради нашите грехове не спират войните.

Псалом 132. Господ да просвети народите, за да станат миролюбиви и да живеят в мир.

Псалом 133. Господ да защити хората от всяка напаст.

Псалом 134. Хората да се съсредоточат по време на молитва и душите им да се съединят с Бога.

Псалом 135. Господ да защити бежанците, когато напускат домовете си и бягат, и да се спасят от варварите.

Псалом 136. Господ да умири избухливия.

Псалом 137. Господ да просвети управителите, за да разбират нуждите на народа.

Псалом 138. Господ да избави слабите духом от изкушението на кощунствените мисли.

Псалом 139. Господ да умири тежкия характер на главата на семейството, за да не страдат домашните от него.

Псалом 140. Господ да умири жестокия управител, измъчващ ближните.

Псалом 141. Господ да умири размирника, причиняващ смущение на хората.

Псалом 142. Господ да защити бременната жена, за да не загуби плода.

Псалом 143. Господ да умири брожението сред народа, за да няма бунтове.

Псалом 144. Бог да благослови трудовете на хората и да ги приеме.

Псалом 145. Господ да изцели страдащите от кръвотечение.

Псалом 146. Господ да изцели ухапаните и ранени от злодеи.

Псалом 147. Господ да умири дивите зверове, за да не причиняват вреда на хората и стопанството.

Псалом 148. Господ да изпрати благоприятно време, за да събират хората богата реколта и да Го прославят.

(Всички приведени по-горе тълкувания принадлежат на преподобния Арсений, а следващите две ­ на отец Паисий от Света Гора.)

Псалом 149. За благодарност към Бога за Неговите богати милости и за изобилието на Неговата любов, която е безгранична и пребъдва с нас.

    Псалом 150. Господ да изпрати благоденствие и утешение на нашите братя и сестри, живеещи в далечни земи, и на нашите починали братя и сестри, които са още по-далече от нас. Амин.

Предметен указател на псалмите

Земеделие: 1, 26, 30, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148.

Враждебни животни: 63, 123, 147.

Деца: 22, 76, 109, 113, 114.

Смърт и починали: 33, 150.

Бедствия: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89.

Телесно здраве: 5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146.

Душевно здраве: 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138.

Женско здраве: 18, 19, 40, 67, 75, 106, 142, 145.

Закони и правителство: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143.

От нечисти духове: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121.

Мир и война: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143.

Мир в семейството и между приятели: 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139.

Имущество: 14, 15, 23, 47, 83, 124.

Защита: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133.

Обществени въпроси: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140.

Духовни въпроси: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149.

Пътешествия: 28, 29, 31, 92, 135, 150.

Работа: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140, 144. 

ТУК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ЦЕЛИЯ ПСАЛТИР.

ТУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСТАВА НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА ЧЕТЕНЕТО НА ПСАЛТИР

 1)Требникът е богослужебна книга с молитви, които се четат от свещеник при различни случаи. Псалмите могат да се четат както от свещеника, така и от всеки вярващ.

Православен живот (Приложение към “Православна Русия”), декември 1997, № 12.