p1b7g8s5hs1dbtcpk1rk91u2ehll9 Всемирното Православие - СВ. АНТОНИЙ ВЕЛИКИ: ЗА ДЯВОЛСКИТЕ ХИТРОСТИ, КОИТО СЕ ИЗБЯГВАТ С ПОСЛУШАНИЕ НА ОТЦИТЕПазете се от съветите на злия дявол, когато той дойде във вид на говорещ правда, за да ви прелъсти и въведе в измама. Дори да дойде във вид на ангел на светлината – не му вярвайте и не го слушайте, защото верните той обикновено омайва с привлекателната външност на истината. Несъвършените не знаят тези дяволски хитрости и това, което той постоянно влага в умовете им; съвършените пък знаят, както говори апостолът: твърдата храна е за съвършени, които, благодарение на навика, имат чувства, обучени да различават добро и зло (Евр. 5:14).

Тези врагът не може да съблазни; но верните, които малко внимават върху себе си, прелъстява лесно със своята сладка на вид примамка и ги улавя, подобно на рибар, който лови риба, прикривайки острите кукички със стръв. Рибата не знае, че в тази стръв е прикрита кукичка, затова се доближава, поглъща стръвта и веднага попада в плен. Ако рибата знаеше, че с тази стръв ще бъде хваната, без всякакво съмнение, не би се приближила към нея, а би избягала.

По същия начин врагът улавя и несъвършените във вярата, както вече казахме, и то по сходни причини, както говори Соломон: Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта (Притч. 16:25); същото е писано и у пророк Амос: какво виждаш, Амосе? Той отговорил: примка за ловене на птици (8:2 - слав.). Птицата, от страх да не бъде хваната на земята, лети във въздуха и строи своето гнездо за отдих и сън по най-високите места: там тя спи безгрижно, знаейки, че никой не може да я достигне или хване. Но известно е също как хитро ловецът я подмамва – отива на това място, разстила мрежата и посипва отгоре семена; така той примамва птицата от тази височина, тя долита и попада в примката.

По същия начин постъпва и дяволът, като хваща несъвършените християни със своите хитрости и ги низвергва от тяхната висота. Така той постъпил, когато се прикрил и чрез змията казал на Ева: не, няма да умрете … в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове (Бит. 3:4-5). След като чула тези думи, Ева склонила сърцето си към това и мислела, че това е истината, защото не разсъдила за това както подобава. Но когато тя самата вкусила, а също дала и на Адам, се случило с тях това велико нещастие: те и двамата паднали от своята висота.

По такъв начин дяволът постъпва и с несъвършените християни, когато те, не знаейки как да различават добро от зло, следват своите наклонности, задоволяват се със своите съждения и мнения; не се допитват до отците, умеещи вярно да различават добро от зло, а следват прищевките на своето сърце, мислейки, че и те самите вече са достигнали съвършенство и са получили благословението на своите отци. Такива са подобни на тези птици, които построили своите гнезда високо, но като долетели на земята, попадали в примката на ловеца и били хванати. Това се случва с тях, защото те в своята самоувереност действат винаги според влечението на сърцето си и изпълняват своите желания, не слушайки отците си и не съветвайки се с тях. Затова дяволът им устройва призрачни видения и изпълва тяхното сърце с гордост; понякога пък им дава сънища през нощта, които осъществява за тях денем, за да ги потопи в още по-голяма прелест. Но това е малко: друг път той им показва светлина нощем, така че мястото, където са те, да стане светло; и много неща от такъв род прави, сякаш са истински знамения. Той върши всичко това, за да бъдат спокойни относно него, мислейки, че е ангел, и да го приемат. Веднага щом го приемат в този смисъл, той ги низвергва от тяхната висота поради духа на гордостта, който ги овладява, като в същото време се старае да поддържа в тях убеждението, че са станали вече по-велики и славни в духа от мнозина и нямат нужда да се обръщат към своите отци и да ги слушат. А те, според Писанието, в самата си същност са лъскави гроздове, но незрели и тръпчиви. Наставленията на отците са им в тежест, защото са уверени, че сами вече всичко знаят.

Твърдо знайте, че вие не можете нито да преуспеете или да възраснете и станете съвършени, нито ще умеете вярно да различавате добро от зло, ако не се покорявате на вашите отци. Нашите отци сами са постъпвали така: покорявали се на своите отци и са слушали техните наставления; от това те преуспели, възраснали и сами станали учители, като е написано в Премъдрост на Иисуса син Сирахов: Не отбягвай от разказите на старци, защото и те са се научили от бащите си, и ти ще се научиш от тях на разсъдителност – кога потрябва, какъв отговор да дадеш (Сир. 8:11-12).

И тъй, вие сте длъжни да подражавате на тези, които са били покорни на своите отци и се вслушвали в това, което те ги съветвали; а отците с Божия помощ, ги научили на всичко, което самите те научили от своите отци и което предали на покорните си синове. Така Исаак слушал Авраам; Иаков – Исаак; Иосиф – Иаков; Елисей – Илия; Павел – Ананий; Тимотей – Павел. Всички те и други подобни на тях слушали своите отци, изпълнявали волята им и следвали техните съвети; от това те познали истината, научили се на правда и накрая се сподобили със Светия Дух – и станали по такъв начин предизвестители на истината за всички, както е написано у пророк Иезекиил: Аз те поставих страж над дома Израилев, и ти ще слушаш слово из Моите уста и ще ги вразумяваш от Мене (3:17). И така, ако желаете да преуспеете и да израснете напълно, да станете невъзмутими в сърцето си и да не бъдете осмени от дявола в каквото и да било, покорявайте се на своите отци и ги слушайте във всичко, и няма да паднете навеки.