IMG_20210621_001713-798x1024 Всемирното Православие - ПРЕП. ИУСТИН ПОПОВИЧ:   СВЕТИЯТ ДУХ Е СЪЗДАТЕЛ И КРЕПИТЕЛ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВАЧрез Своята Божествена сила Светият Дух съединява всички верни в едно тяло, в Църквата: Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени (1Кор.12:13). Той е Строителят и Създателят на Църквата. Съгласно боговдъхновена фраза на св. Василий Велики: „Светият Дух съзижда Църквата“ („Тълкувание на книгата на св. пророк Исаия“). Чрез Светия Дух ние се вглеждаме, включваме се в Църквата, ставаме част от нейното тяло. 

 

Чрез Него се въплъщаваме в Христовото Богочовешко Тяло на Църквата, ставаме Негови съпричастници (Еф.3:6). Чрез Светия Дух не само е започнало да съществува, но и непрестанно се съзижда светото Богочовешко Съборно Тяло на Църквата, което винаги е единно и неделимо.

 Няма съмнение: само чрез Светия Дух ние ставаме Христови чрез светите тайнства и светите добродетели. Защото където е Светият Дух, там е и Христос, а където е Христос, там е и Светият Дух. С една дума, тук е цялата Света Троица. А всичко е от Нея и в Нея. Доказателство за това е светото тайнство Кръщение – чрез него човек се съединява със Светата Троица, та в течение на живота посредством евангелски подвизи напълно да стане част от Светата Троица, т.е. да живее от Отца чрез Сина и Светия Дух. Приемайки светото тайнство Кръщение, човек се облича в Господа Иисуса Христа, а чрез него – в Светата Троица.

 След като стане чрез Кръщението член на Христовата Църква, на това вечно Богочовешко Тяло Христово, християнинът започва да се изпълва със светите Божествени Богочовешки сили, които постепенно го освещават, преобразяват, съединяват с Богочовека в продължение на целия му живот и на цялата му вечност. В него непрекъснато се раждат и се изграждат все нови и нови качества, които са Христови, а което е Христово, е винаги ново, защото е винаги безсмъртно и вечно. Вечната ни радост се състои в това, че чудесният Господ Иисус Христос е не само Спасител и Вседържител, и Промислител, но и вечен Творец и поради това – вечен Чудотворец. Затова Той казва: Ето, всичко ново творя (Откр. 21:5), а първото Негово ново творение в Църквата е нашето Кръщение, нашето ново раждане, нашето ново същество (ср. с Мат. 19:28; Иоан 3:3-6).

   Християнинът с това е християнин, защото чрез светото Кръщение става жива, органична част от Богочовешкото Тяло на Църквата, неин член, обгърнат и проникнат от Бога от всички страни, отвън и отвътре съвъплътен Нему, на Неговата Божествена пълнота. Чрез Кръщението християните са призовани да живеят във въплътения Бог и чрез въплътения Бог, нашия Господ Иисус Христос, да живеят в Църквата и чрез Църквата, защото Тя е Негово тяло и пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко (Еф. 1–23). Християнинът е призован да осъществи в себе си вечния Божи план за човека (Еф. 1:3–10). И християните го осъществяват чрез живот в Христа и чрез Христа, чрез живот в Църквата.

   В Богочовешкото тяло на Църквата Светият Дух, чрез благодатта на светите тайнства и на светите добродетели, удържа в единство всички кръстени от Него верни, които образуват тяло на Църквата. В Църквата общението и единството на всеки човек от Църквата с всички останали членове е опосредствано от Светия Дух, Който винаги е един (Еф. 4:4). Всички дарби в Църквата, всички служения, всички служители на Църквата: апостолите, пророците, учителите, епископите, свещениците, миряните, образуват едно тяло – тялото на Църквата. Всички са нужни всекиму и всеки е нужен на всички. Светият Дух, Съединителят и Строителят на Църквата, свързва всички тях в едно съборно Богочовешко Тяло. Върховният закон на Богочовешката съборност в Църквата гласи: всеки служи на всички и всички на всеки, всеки член живее и се спасява с помощта на цялото тяло на Църквата, посредством всички членове на Църквата – и земните, и небесните; целият живот на християните не е нищо друго, освен живот с всички светии в Светия Дух и чрез Светия Дух; непрестанно служение, непрестанното богослужение от цялото сърце, с цялата душа, с целия ум, с цялото същество. Светият Дух живее в християните по такъв начин, че участва в целия им живот: чрез Него те усещат и себе си, и Бога, и света; чрез Него мислят и за Бога, и за света, и за себе си; всичко, каквото вършат, го вършат чрез Него: чрез Него се молят, чрез Него обичат, чрез Него вярват, чрез Него действат, чрез Него се спасяват, чрез Него се освещават, чрез него се съединяват с Богочовека, чрез Него стават безсмъртни (ср. с Рим. 8:26-27).

   В действителност в Богочовешкото Тяло на Църквата целият подвиг на спасението се осъществява от Светия Дух. Той е Този, Който в Иисуса ни открива Господа; Той е Този, Който чрез вярата вселява Господа Иисуса Христа в сърцата ни; Той е Този, Който посредством светите тайнства и светите добродетели ни съединява с Христа; Той е Този, Който до такава степен съединява нашия дух с Христа, че ние ставаме един дух с Господа (1Кор. 6:17); Той е Този, Който по Своя Всемъдър Божествен Промисъл ни разпределя и раздава божествени дарби; Той е Този, Който ни утвърждава и усъвършенства в Своите дарби (1Кор.12:1-27); Той е Този, Който чрез светите тайнства и светите добродетели ни съединява с Христа и със Светата Троица, така че ставаме част от Тях. И още Той е Този, чрез Когото в човешкия свят се осъществява всичко, което е Христово: цялото Божествено домостроителство на спасението, защото Той се явява душата на Богочовешкото Тяло на Църквата. В това и се корени причината за това, че животът на Църквата като Богочовешко Тяло на Христа започна със слизането на Светия Дух и навеки продължава с Неговото пребиваване в Нея. Защото Църквата се явява Църква само чрез Светия Дух. Оттук произлиза и Богочовешкото благовестие на светия и богоносен отец на Църквата Ириней Лионски: „Където е Църквата, там е и Духът Божий, а където е Духът Божий, там е и Църквата, и всяка благодат“ (съчинение „Против ересите“).

   Но при все това никога не бива да забравяме, че всичко, което ние, християните, имаме от Светия Дух, а също и Самия Свети Дух – всичко това се извършва заради чудесния човеколюбив наш Спасител, Пресладкия Господ Иисус Христос, защото „заради Него и Светият Дух дойде в света“ (Акатист на Пресладкия Господ Иисус Христос; ср. с Иоан. 16:7-17; 15:26; 14:26), заради Него Той и продължава Неговото спасително Богочовешко дело в Църквата. Защото ако Господ Иисус Христос, Който наистина е „Едничкият Човеколюбец“, не бе дошъл в нашия земен свят и не бе извършил великия човеколюбив подвиг на спасението, то и Светият Дух не би дошъл в нашия свят. 

 

 

 

Икона: https://www.ieramoni.gr