6fa0659e6dbb17587127538b6987c1eb Всемирното Православие - СВ. АРХИЕПИСКОП ЛУКА КРИМСКИ: НЕ СЕ СМЕСВАЙТЕ С ТЪЛПАТА НЕЧЕСТИВЦИЧистоплътните хора се грижат за чистотата на дрехите си, стараят се да избягват всеки човек, който може да ги изцапа с мръсотия. Не може да не се отдалечат от нечистотата – ако не го направят, непременно ще се изцапат.

Точно така и християнинът трябва да пази чистотата на сърцето си, да стои по-далече от изпълнени с духовна нечистота хора.

Не се смесвайте с тълпата от нечестивци, избягвайте ги, за да не се заразите с духовната смрад. Търсете общение с хора чисти, благородни, праведни пред Бога. Те не са много, но ги има до всекиго от нас. Прилепете се до тях със сърцата си... Идете там, където е чисто, добро, свято; не ходете на тези увеселения и зрелища, които търси омърсената тълпа, не слушайте дивите викове, приветстващи с възторг това, което не заслужава приветствие.

Бойте се от срещи, опасни за душите ви! Бойте се от тези, които могат да станат причина и повод за духовното ви падение. Помислете какъв отговор ще дадете пред Бога, ако самите вие не страните от духовната мръсотия, ако не пазите от нея и децата си. Та нали само ако придобием чистота, бихме имали надежда да влезем в царството Божие!

Пазете се неосквернени от света, пазете и децата си от всякакво осквернение с нечистотата и мерзостта на този свят... Амин.