t_51173351-149x300 Всемирното Православие - МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ НОВОМЪЧЕНИК  РАЙКО ШУМЕНСКИ. КРАТКО ЖИТИЕ   М О Л И Т В А

   О, Райко-Йоане, защитниче наш, угодниче Божий, помощник в беди и нещастия, воин прекрасен Христов, чуй нашите просби, че твоята молитва е силна и може закрила небесна за нас да изпроси. Чуй, молим с любов. Закриляй град Шумен и всеки град в нашата Родина красива и родната Църква, нападана с демонска злоба до днес.

Ние знаем, че твоята молитва пред Бога е силна и жива. Христовото име помагай ни с радост да носим, с чест.

Свето Православие! Свято и свидно! За него ти страда. От древност запазено чисто, без капка петно и порок. Бъди в изпитания верски застъпник и светла отрада. Да тачим с чисти сърца идеал православен висок.

Сърцата запазвай от тъмните страсти. Бъди покровител. И нека просторът душевен да бъде лазурен и син, за слава на Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий – Утешител, Прославян в Троица Единосъщна и Свята. Амин!

Из Молебния канон на св. мъченик Райко-Йоан Шуменски

 

 

КРАТКО ЖИТИЕ НА СВ. МЪЧЕНИК РАЙКО ШУМЕНСКИ

 

Св. Райко Шуменски пострадал за християнската вяра на 14.05.1802 г. в Шумен. Неговото житие е записано от йеромонах Никифор Хиоски по сведения на очевидци. Райко работил своя златарски занаят в центъра на Шумен. Съблазнена от красотата му, съседката му туркиня с хитрост и клевета пожелала да се ожени за него. Под влияние на бащата на момичето съдия отсъдил: Райко или да се потурчи и да я вземе за жена, или ако не желае това, да бъде бит, докато умре. Младежът отговорил, че предпочита смъртта, отколкото да се откаже от Христос. Последвали дълги, неописуеми страдания и мъченическа смърт

 

 

Източник: Когато мъченичеството беше начин на живот.