Lidia Всемирното Православие - СВ. ЛИДИЯ ФИЛИПЯНКАСв. Лидия, която се счита за първата християнка в Европа, се споменава накратко в книгата „Деяния на светите апостоли“. Когато през есента на 49 г. св. апостол Павел с неговите сподвижници идват по море от Мала Азия в Македония, те акостират в Неапол (днес Кавала) и оттам отиват във Филипи, който е бил главният областен център. Там престояват няколко дни и вероятно в събота сутринта Апостолът е проповядвал в синагогата, какъвто е бил обичаят му.

Новозаветният разказ продължава така:
„А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени. И една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ ѝ отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел. А когато се покръсти тя и домашните ѝ, помоли ни и рече: ако сте ме признали за вярна Господу, влезте и живейте в къщата ми. И ни придума.“ (Деян. 16:13–15)

От тези кратки сведения научаваме, че св. Лидия е изповядвала юдаизма – била е или еврейка, или прозелитка. Тя се е занимавала с търговия на пурпур и е била заможна и влиятелна жена, вероятно вдовица. За краткото време, когато е слушала думите на св. Павел, сърцето ѝ до такава степен се е отворило за Господа, че тя изцяло променила живота си – приела св. Кръщение и заедно с нея, очевидно под нейно влияние, се покръстили и домашните ѝ (вероятно деца и слуги). Тези нейни деяния говорят за непоколебима вяра, силен характер и чудна всеотдайност у първата християнка на европейския континент.

Близо до древния град Филипи „извън града при една ръка“, в местност, която отговаря на новозаветното описание и където има съответни археологически останки, в наше време е построен красив храмов комплекс посветен на св. Лидия, където се извършват индивидуални и групови кръщения.

Св. Лидия от Тиатира не бива да се смесва с мъченицата Лидия, която е пострадала през II век по време на император Адриан.