images?q=tbn:ANd9GcS0iHWlMdvOI_2neBFKNoaDBxcOUgSh81xh1YEDEYIMw5h1r8jr Всемирното Православие - СВЕТИ МЪЧЕНИК ХРИСТО, БЪЛГАРИН

Св. мъченик Христо бил българин от Албания. Дошъл в Цариград, когато бил вече на 40 години, тук той се занимавал с градинарство. Веднъж при продажба на ябълки му се наложило да влезе в спор с един турчин. Последният се озлобил против него и го наклеветил пред съдията, че уж Христо обещал да приеме мохамеданската вяра, за което и представил свидетели, а не изпълнил обещанието си. Повикан при съдията, Христо отговорил, че никога дори не е мислил да мени вярата си и че никой не е в състояние да го застави да отиде против своята съвест.

По заповед на съдията фанатизирани турци го били с тояги по главата, докато потекла кръв на потоци. Накрая с оковани в тежки окови нозе го заключили в затвор. Един другар по съдба му предложил храна, но Христо отказал: „Близка е смъртта! По-добре гладен да се явя при моя Христос!” После му дал пари да се отслужат заупокойни литургии. В същия ден – 28 ноември 1748 г. турците му отсекли главата.

 

Икона: Служби на всички български светии