11226557_10203002395941305_8710203542111048662_n_1143 Всемирното Православие - СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ЕВСЕВИЙ, ЕПИСКОП САМОСАТСКИТози свят мъж бил епископ в гр. Самосат, който принадлежал към Антиохийската митрополия, и живял в тежкото време на вълненията от арианската ерес. При император Констанций, покровител на арианите, той претърпял много скърби и гонения, но останал постоянен, мъжествен и непоколебим в изповядването на православната вяра.

Когато овдовяла Антиохийската епархия, понеже Антиохийският епископ Евдоксий (арианин) бил преместен в Цариград, тогава Евсевий много допринесъл да бъде избран на негово място св. Мелетий. Арианите, силни при царския двор, се съгласили на това, понеже считали, че Мелетий е техен съмишленик. Но още от първите думи на новия епископ към антиохийския народ всички узнали, че той ще бъде твърд и ревностен защитник на православието. Тогава арианите започнали да го преследват и скоро убедили царя да го свали и прати на заточение.

А при Евсевий се пазел актът за избирането на Мелетий, подписан от всички участници в избора. Арианите поискали да им се предаде този акт, който свидетелствал против тях. Евсевий отказал това. Те го заплашили, че ще му отсекат дясната ръка. Евсевий им протегнал и двете ръце, като казал: „Отсечете и двете, но общото решение, доказващо законността на Мелетиевия избор и беззаконието на арианите, няма да ви предам, освен по решение на събора“. Арианите се върнали празни и сам царят похвалил твърдия дух на достойния Самосатски епископ.

В царуването на Юлиан Отстъпник, когато Христовата църква се подложила на нови гонения, св. Евсевий продължавал твърдо и неуклонно да служи на Господа, като подкрепял слабите и се стараел да усмири вълненията, навсякъде причинявани от гонението и еретическото учение. Такава също дейност му предстояла и при император Валент (364-378) – новият покровител на арианството. Тогава всички православни епископи се сдружили и с всички сили се стремели да противодействат на злото, което бързо се разпространявало.

Името на Евсевий Самосатски се поменава наред с твърдите защитници на истината. Както много епископи – защитници на истинската вяра, така и Евсевий бил подложен на гонение и пратен на заточение. На негово място бил назначен арианин.

Новият император Грациан върнал на катедрите всички православни епископи. Тогава и св. Евсевий се върнал в Самосат, но скоро умрял от раната, която една жена арианка му нанесла по главата.