smallpath_1 Всемирното Православие - БОГ ДА ПРОСТИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯ ПИСАТЕЛ АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ!Много от страниците на вдъхновените си романи той написа в една от килиите на Бачковския манастир!

Имахме рядкото удоволствие да общуваме свободно с него!

Светъл път на Майстора в селенията на героите му!

 

 

 

Снимка: https://www.antondonchev.com