220px-Sveti_Sinod_Sofia Всемирното Православие - РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВАНа заседанието на Св. Синод на БПЦ на 13.12.2022 г. бе прочетено Писмо вх. № 569/29.09.2022 г. на Сръбския патриарх Порфирий, с което уведомява, че в изпълнение единодушно решението на Св. Архиерейски събор на Сръбската православна църква по време на св. Архиерейска литургия на 5 юни т.г. е връчен Патриаршески и Съборен Томос, с който се дава автокефалия на Православната църква в Р Северна Македония, с препоръка въпросът за официалното име да бъде решен в братски диалог с гръкоезичните и останалите Поместни православни църкви.

 

         След проведено гласуване

         Св. Синод единодушно Р Е Ш И:

         Приема с духовна радост дадения от Сръбската патриаршия Томос на Църквата в Република Северна Македония. До приемането на Всеправославно решение по въпроса за името на Православната църква в Република Северна Македония: .

         Св. Синод добавя в Диптиха на БПЦ – БП за поменаване на Предстоятелите на Поместните православни църкви, споменаването на Предстоятеля на Църквата в Република Северна Македония следната формулировка: „Блаженейшаго Стефана - Архиепископа Северно-Македонскаго”.