logo%20VAS Всемирното Православие - ВАС ПРЕПОТВЪРДИ ПРАВОТО НА ЦРИК И НЕГОВИЯ ДИРЕКТОР Д. ПАНАЙОТОВА ДА ИЗРАЗЯВАТ СВОБОДНО ПРАВОСЛАВНАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО СЕКТИТЕС Решение № 11359 от 13. 09. 2011 г. Петчленният състав (II колегия) на Върховния административен съд на Република България отхвърли касационната жалба на Апостолска реформирана църква и Християнски център "Прелом", с която последните настояват да се отхвърли Решение № 6958 / 27. 05. 2010 г. на ВАС, VІІ отделение - Тричленен състав по адм. д. № 10829 / 2009 г. С тази жалба АРЦ и ХЦ «Прелом» направиха пореден опит да атакуват дейността на Центъра за религиозни изследвания и консултации «Св. св. Кирил и Методий», неговия директор д-р Десислава Панайотова-Пулиева и статута на Българската православна църква като традиционно и водещо вероизповедание в България.


 

С предисторията на цялото съдебно производство по случая, можете да се запознаете подробно в:

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=23443

Петчленният състав (II колегия) на ВАС счита, че са правилни изводите на Тричленния състав на VІІ отделение на ВАС, според които в дейността на ЦРИК и в публичните изяви на неговия директор не е налице «дискриминация по признак „религия”, тъй като личните възприятия не обосновават сами по себе си дискриминация, а вреди, които са предмет на защита в различен вид съдебно производство».

С това свое правилно решение съдийският състав по делото срещу БПЦ издигна авторитета на ВАС, който отново защити православните християни в България от опитите за посегателство върху правото им да изразяват своите убеждения. Защото демократичното устройство на нашето общество и в частност съдебната система не бива да се схващат като инструменти, работещи само в полза на малцинствата, но и като механизъм, защитаващ интересите на мнозинството.

Д-р Десислава Панайотова с почит и най-топла признателност благодари на Негово Светейшество Българския патриарх Максим и на всички членове на Св. Синод за оказаната й архипастирска подкрепа и я приема като застъпничество за цялата православна общност в България. Тя е изключително благодарна на Техни Високопреосвещенства Ловчанския митрополит Гавриил и Пловдивския митрополит Николай за тяхната отеческа и молитвена грижа по време на изслушванията в КЗД и ВАС. Д-р Панайотова специално благодари на адвокат Стефка Спиридонова за всеотдайната защита и високопрофесионалната работа по делото. Тя изразява и искрената си благодарност към всички православни духовници и миряни, които – като истинска Църква - молитвено или с присъствие я подкрепяха по време на това изпитание за вярата. Д-р Панайотова смирено се надява, че тази подкрепа ще продължи, тъй като й предстоят аналогични дела в Софийски Районен Съд, повдигнати срещу нея и ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” от други две секти - „Шри Чинмой Център” и Фондация „Изкуството да живееш” (представляваща култ към гуруто Шри Шри Рави Шанкар). За съжаление ангажирането на правозащитни организации със защита на сектите, съчетано с атакуването на Православната Църква по целия свят, е често използван от сектите прийом, който има за цел да обезкуражава православните християни и да отслабва мисионерското служение на Църквата.

В това отношение гореспоменатото решение на ВАС е много важен юридически прецедент в най-новата история на нашата правораздавателна система и църковно-обществения ни живот. То дава импулс за продължаване на превенционната и мисионерска работа при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” (ул. „Г. Вашингтон” № 47) по молитвеното застъпничество на светите Братя и под ръководството на Негово Високоблагоговейнство ик. Александър В. Георгиев.

Нека отново се помолим на Бога за тези, които не са в пълнотата на църковната истина: "Отстъпилите от православната вяра и ослепените от погибелни ереси, със светлината на Твоето познание просвети и в Светата Твоя Апостолска, Съборна Църква приеми". Амин.