640_1596684731 Всемирното Православие - СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (2)За да бъдеш християнин, трябва да се преобразиш чрез благодатта на Светия Дух

В името на Отца и Сина и Светаго Духа!

Днес е велик празник за православните християни и той има дълбок смисъл. Господ често е говорел на хората за Царството Божие и веднъж е казал: „Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила“ (Марк. 9:1). След няколко дни Той взел трима от апостолите и се изкачил на планината Тавор, за да се помоли, и когато се молел, лицето Му светело като слънце, дрехата му станала като светлина и там били пророците Мойсей и Илия, които разговаряли с Него.

Апостолите казали на Господ да направят три палатки, защото те са изпитали радост от виждането на Божията светлина, изживели са в своята душа нещо велико, което с думи не може да се опише, а може само да се опознае, ако се преживее.

Когато преподобни Серафим Саровски е беседвал с ученика си Мотовилов, последният го е питал какво е Божията благодат. Тогава преподобни Серафим се помолил и двамата заблестели, лицата им светели с много силна светлина. Преподобният попитал ученика си какво изпитва, а той, макар да било зима и студ, казал: „Топлина, светлина, неизречен мир, радост в душата, сладост и благовоние, неизречена радост“.

Апостолите са изпитали с много голяма сила тази радост, тези райски чувства, защото с тях е бил Самият Господ Иисус Христос. Те са вкусили Царството Божие. Това е тази радост, за която свети апостол е казал, че „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготви за ония, които Го обичат“ (1Кор. 2:9). Ето това е дълбокото съдържание на празника, че всъщност на Тавор се е явило Царството Божие тук, на земята. И тази радост може всеки един християнин в някаква степен да я преживее, когато се старае да общува с Бога, да се моли и най-вече, когато се подготви да приеме достойно светото Тяло и светата Кръв Христови.

Когато човек искрено се изповяда, на него му става леко и радостно. Тогава той участва в тази райска радост, или Царството Божие на земята. И това чувство не може да се обясни, човек сам трябва да го изпита. Тази райска радост и това истинско щастие да бъде с Господа ще изпита християнинът, когато иде там, във вечния живот, във вечното Божие Царство.

Ето, днешният празник ни подсказва, че за да бъдеш християнин, трябва да се преобразиш, не само да говориш за вярата. Трябва да се промениш: греховните навици да ги преодоляваш и вместо тях да събираш в своята душа добродетели. Когато ние се преобразим, тогава и Господ ще ни дарува тази неизречена радост на любовта към Бога, на щастието, което общуването с Бога носи.

Гр. Ловеч, 6 август 2017 г.

Източник: Ловчански митрополит Гавриил, „Да заслужим вечния живот“,

изд. Ловчанска света митрополия, 2018 г.