1956938_10204753409532038_4572243923516634785_o Всемирното Православие - СЛОВО В ДЕНЯ НА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ ЗА МОЛИТВАТАКогато четем в Библията, в Трета и Четвърта глава на книга "Царства", за изумителните дела на св. пророк Илия, нашият ум се удивлява на необикновената негова ревност за слава Божия и абсолютната му безстрашност в делото на посяване на вярата сред езичниците (а такъв е бил тогава израилският народ).

Умът ни се изумява, когато четем за неговите необикновени чудеса. Най-силно е нашето изумление, когато четем за поразителната сила на неговата молитва, за това как ѝ се подчинявали дори стихиите: с молитва той забранил на дъжда да вали над Палестинската земя в продължение на три години и половина, а след като отново се помолил, и дъждът завалял.

По молитвата му паднал небесен огън, който запалил жертвата, обилно полята с вода.

Тук именно на молитвата на пророк Илия искам да обърна Вашето внимание, не би ни стигнало време да говорим за всичко, което той е направил.  

Но не само на неговата молитва: ние знаем какви са били великите подвижници на благочестието, великите преподобни, които чрез своите молитви също вършели велики чудеса.

Но искам да разясня мисълта за това, че не само такава молитва, която създава видими, ясни чудеса, не само молитвата на св. пророк Илия, молитвите на апостолите, молитвите на пророците и мъчениците също вършат чудеса, искам да разберете, че и всяка молитва прави чудеса.

Какви чудеса прави?  Съвсем не такива преславни и изумителни, каквито е вършел пророк Илия, тя прави чудеса неизвестни никому, освен на този, в чиято душа се извършват.

Молитва като тази на преп. Серафим Саровски, като молитвата на преп. Сергий Радонежки, като молитвата на преп. Антоний и Теодосий Печорски, Варлаам Хутински, Нил Сорски и много други преподобни – такава молитва върши невидими чудеса.

Св. Серафим и преп. Сергий още през своя земен живот се уподобили на ангели в плът, техните души били пълни с дълбока вяра и чиста любов към Бога и хората. Те сияли с вярата и любовта.

Как достигнали такова сияние, чрез какво?

Достигнали своята молитва преди всичко с истински пост и бдения.

Знаете, че св. Серафим Саровски хиляда дни и нощи стоял върху камък, молейки се на Бога.

Ето тази изумителна молитва го направила ангел в плът.  Чрез тази молитва Божествената любов се вселила в душата му и сърцето му така сияело с тази  любов, че той посрещал всеки, който идвал при него, пълен с любов  и с думите: „Радост моя!

Виждате ли, молитвата е чудо в душата на св. Серафим, тя създава чудеса в сърцата на другите преподобни, чийто брой е огромен. Молитвата вършела чудеса и с търпението на мъчениците, а това непостижимо търпение потресло душите и зрителите на техните мъчения, и нерядко дори мъчителите им се обръщали към Христос.

Така виждате, че молитвата, която не прави видими, изумяващи нечий ум чудеса, прави чудеса в тайните на човешкото сърце.

Тя съвършено преобразила техните сърца, сърцата на преподобните и мъчениците съвсем не приличат на сърцата на обикновените хора, които Св. Писание нарича народ земен,  а аз смея да го нарека – народна трева – и се запалват сърцата на тези хора.

Знайте, че във вашата молитва е силата Божия, вършеща чудеса в сърцата ви. Знайте: молитвата е най-важното дело за християнина. Всички останали дела са малки и нищожни в сравнение с делото и труда на молитвата.

Както засъхва всяко растение без вода, така засъхва и душата на човека, ако не се напоява с молитва. Затова е нужна храна и вода, „жива вода”, каквато е обещал Христос да даде на самарянката в беседата с нея…

Ето тази вода, водата на  Божията благодат е това, което ни е абсолютно необходимо за всеки един от нас. И това е живата вода, източник на благодат, която получаваме в молитвата.

Но когато говоря за молитва, често ми отговарят: „аз не умея да се моля. Научете ме да се моля.”

Какво отговарям аз?

Аз отговарям преди всичко, че молитвата е най-великото и най-трудно дело от всички човешки дела. Ние знаем, че нито едно трудно дело не научаваме лесно. Нужно е дълго проучване във всички дела, във всяко изкуство.

Както в делата човешки е необходимо дълго проучване, то колко повече в това най-велико от всички дела. Учете се, учете се, безкрайно се учете и ще Ви се даде.

А как започва изучаването?

Ето как: има много молитви, съставени и написани от великите угодници Божии, великите светии, великите преподобни и мъченици.

С тези молитви се молете, не подражавайте на баптистите, които презират тези молитви и съставят собствени. Техните молитви са слаби и шаблонни, защото духът им е нищожен в сравнение с духа на св. Отци. Не си измисляйте свои молитви, молете с тези на които Ви учи Св. Църква. Но при четенето на тези молитви, вниквайте във всяка тяхна дума, хващайте се при всяко разсейване, при всяко отвличане от думите на молитвата.

Ако се молите така, тогава молитвите на великите Божии угодници освещават Вашите души.

Но има една молитва – Иисусовата молитва – тя се счита за важна и необходима за всички монаси.

„Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грешния”.

Ето тази молитва наистина върши чудеса, ето защо се счита за изключително важна, ако не и най-важната.

На тази молитва се научете, с нея започнете. Учете се с нея така: затворете вратата на вашата стая, ако искате, стойте; ако искате даже седнете, ако искате, застанете на колене.

Ниско отпуснете глава, първо погледнете в сърцето си, размишлявайте и си припомняйте, кой от всичките множество големи грехове най-много измъчва сърцето Ви, който най-много е противен Богу.

Дали блудство, дали прелюбодеяние, – за това едно помислете; дали користолюбие, но за това първо си мислете, дали немилосърдие и жестокост и липса на любов – върху това основно съсредоточете мислите си. Стоейки, седейки, или на колене намерете най-тежкия грях, ниско отпуснете глава и умолявайте Господ Иисус Христос преди всичко за опрощаване на този ваш грях.

Молете се с Иисусовата молитва, по-добре от всичко отчетливо говорете: „Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грешния”.

И в това време мислете за този ваш най-тежък грях. Не по-малко от 100 пъти повтаряйте  тази молитва, винаги съсредоточавайте мисълта си на най-тежкия и отвратителен грях. Като започнете с това, свиквате да си припомняте и други грехове.

Молете се с Иисусовата молитва, дръжте в ума си всичките си грехове и просете от Бога прошка не само за най-тежкия, но и за всички свои грехове. Ето тази молитва прави чудеса във вашите души. Вие ще се засрамите, когато застанете на изповед пред Бога с най-тежкия си грях, Вие ще получите настойчиво желание да се освободите, непременно да се освободите от този мерзък грях.

Всеки ден се молете така и се освобождавайте все повече от вашия основен грях и от всички други грехове, и вашата душа ще се преобрази.

Вие сами ще започнете да забелязвате, как се изменяте в отношението си към вашите близки: сами ще забележите, че ставате все по-меки, търпеливи, кротки и смирени.

Ще бъдете с голямо внимание в отношението си към хората, ще се грижите никого да не нараните и наскърбите.

И Иисусовата молитва ще преобрази вашето сърце и ще направи това чудо – чудото на невидимата Божия благодат в сърцата ви.

Това исках да Ви разкажа за молитвата. А ако искате да изчистите сърцето си, ако искате безстрашно да застанете на Страшния съд, последвайте това, което Ви съветвам.

Молете се, молете се с Иисусовата молитва, и преди всичко кайте се, кайте се.

Покайната молитва трябва да бъде най-важната и най-постоянна Ваша молитва.

Но по мярата, по която се очиства сърцето Ви, Вие ще се научите да се молите не толкова за себе си, но за близки и далечни, за целия човешки род, ще дойде и най-святата, най-угодната Богу молитва за ненавиждащите Ви и обиждащите Ви.

По-рано Ви посъветвах да не подражавате на сектантите в съчиняването на собствени молитви, а сега ще кажа, че  най-висша форма на молитвата е молитвата без думи, вика на душата към Бога, развързваща небеса и привеждаща ни в най-активно общение с Бога!

Да ни сподоби всички нас Господ с такава молитва! Но тя идва само тогава, когато станем истински храмове на Св. Дух.

Амин!

 

 SV-LUKA Всемирното Православие - СЛОВО В ДЕНЯ НА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ ЗА МОЛИТВАТА

 

Св. Лука (Войно-Ясенецки)