Автор: Свещ. Йоан Карамихалев 
Източник: Православна младеж 

 

 

“Синко, в болестта си не бивай небрежен, а се моли Господу, и Той ще те изцели. Остави греховния живот, изправи ръцете си и очисти сърцето от всякакъв грях” /Прем.Сир.38:9-10/.

Грижата за човешкото здраве – душевно и телесно от край време се явява грижа на Църквата. Обаче поддържането на физическото здраве отделно от духовното от православна гледна точка не представлява безусловна ценност. 

 

Продължава на адрес: http://www.pravmladeji.org/node/466