Тропар, глас 4: Ти си засиял с пустиннически подвизи и по достойнство си се възкачил на първосветителския престол, затова с лъчите на богопознанието и добродетелите си озарил всички и си отпил безкръвно от чашата на мъченичеството. Евтимие, като стоиш сега на престола на горния Йерусалим, моли Този, Който седи на него - Христос, нашия Бог за тези, които почитат твоята честна памет!

   Припев: Светителю отче Евтимие, моли Бога за нас!

   1.1. След като си следвал по истинските стъпки на Израиля, преминал си през мрачната дълбочина на света, без да умокриш  краката си в тинята на страстите и си пеел: Той славно се прослави!

   Припев: Светителю отче Евтимие, моли Бога за нас!

   1.2. Някога се даде на Синай първом древният закон, а на  планината Сион просия нова благодат, която ти, блажени, предаде  на твоя народ с просветен от Бога ум наново в чистата светлина  на Православието, пеейки на Господа, защото Той се прослави!

    Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Младият израилски лъв победи някога при Моисей Амалика, а ти си изплашил агарянина и си посрамил дявола чрез силата на Кръста, който по чудо те пази от силата на меча и заколението, когато ти си пеел, защото Той славно се прослави!

 

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: Всенепорочна Майко, бъди благословена от Божиите щедрости, защото ти си родила Христа и с това си ни превела от смърт към живот и от вечното погиване към блаженството, за да пеем на Господа, защото Той славно се прослави!

   Припев: Светителю отче Евтимие, моли Бога за нас!

   2.1. В безмълвие непрестанно си изговарял в сърцето си Божественото име на най-сладкия Иисус и си отправял до Бога своята молитва и си пял: Няма друг свят, така както е свят нашият Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!

  Припев: Светителю отче Евтимие, моли Бога за нас!

   2.2. С докосването на благодатта на Духа Светаго до твоето сърце естествено ти си се умилил и изгонил действието на противника, като винаги си пеел: Няма друг свят, както е свят нашият Бог и няма по праведен от Тебе, Господи!

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Като си утвърдил сърцето си с подвизи в Господа, обзет винаги от опиянението на Духа Светаго, със сила свише си извършил много чудеса и си пял: Няма друг свят, както е свят нашият Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: Отслабна лъкът на силните, понеже Господ свали от престола им силните и слабите се препасаха със сила. Бог издигна смирените, които пеят: Дево, Майка Господня, никой не е свят като нашия Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!

Е К Т Е Н И Я

   Седален: Като си приел от дълбочината на душата си заповедтта на обичния ученик и апостол Йоан: Не обичайте света, нито което е в света, ти си изоставил всичко прекрасно и примамливо, взел се кръста си и си последвал Христа, от Когото си получил вечна награда, за която и на ум човеку не е идвало, и се наслаждаваш със съзерцаването на незалязващата и чиста Негова слава!

Е В А Н Г Е Л И Е

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: По молитвите на светителя Евтимия, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения!

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: По молитвите на Света Богородица, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения!

   Помилвай ме Боже, по великата си милост, моля Ти се, чуй и ме помилвай!: Ти си се появил като незалязваща звезда, която с лъчите на знанието просвещава цялата българска земя и севера до океана, запада до Адриатика, преблажени Евтимие, равен на ангелите и еднакъв по ревност на апостолите, учейки вселената с думи и добродетели. Но и сега, като имаш дързновение пред Господа, не преставай да се молиш за твоите чеда, най-святи отче!

   Припев: Светителю отче Евтимие, моли Бога за нас!

   3.1. Ти си имал за единствено съкровище Светото Евангелие, беден по плът на земята, но като великия апостол, който нищо нямал, но мнозина обогатил със съкровището на Духа Светий, като си подготвял хората да бъдат отдясно на Съдията Бога!

   Припев: Светителю отче Евтимие, моли Бога за нас!

   3.2. Господ, който въздигна смирените, те въздигна от монашеското смирение на престола на първосветителството, а от там в небесата и те увенча с венците на преподобните и на безкръвното мъченичество!

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Свети Евтимие, йерарше Христов и учителю на Православието, най-свят отче, чийто сладки слова чу целият християнски нов Израил, чрез молитвите си ни утвърдил в благочестието!

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: Всепочитана Дево, и ние както някога майката на Предтеча ти казваме: Откъде ни е това, да дойдеш при многогрешните и да ни помагаш с неизчерпаемата си милост!

М О Л И Т В А

  О, преблажени отче наш Евтимие, в сърдечно умиление като прекланяме колене и падаме пред твоя честен образ, смирено те молим: погледни милостиво на твоите еднокръвни люде, които с почит те почитат и усърдно ти се молят, простри свещените си ръце към Светата и Живоначална Троица, на Чийто божествен покров завинаги си ни връчил, и изпроси нам прощение на греховете, изцеление на душевните и телесни болести. Бъди застъпник на всички обидени, утеха на скърбящите, а на бедстващите скоро избавление. Просвети нашия ум, за да ходим в закона Господен. Ти, който стоиш пред престола на Божията слава, моли седящия на него Христос Бог да запази благочестивия ни народ, Църквата и страната ни, Високопреосвещения наш Митрополит (името), твоя древнопросиял град и този свят храм от всяко зло, губителство, меч, огън, смутове и междуособна война, да ни изпрати  желания мир и отрада, така също и всичко, което ни е потребно за спасение, да ни избави от всяка предстояща беда, тъй че в сегашния век да поживеем в тихо и безмъвно житие, а в бъдещия - да се сподобим с Небесното царство, по благодатта и добросърдечието на безначалния Му Отец и единосъщния Негов Дух всякога и во веки веков. Амин!