800px-SaintIliaFromRilaMonastery Всемирното Православие - АКАТИСТ НА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ

КОНДАК 1

Избран от Бога за обръщане на Израил от Вааловите прелести, страшни изобличителю на законопрестъпните царе, просиял с пламенна ревност по Бога Вседържителя, със свят живот и чудеса, грабнат с плът на Небето и имащ да дойде преди Второто Христово пришествие, похвални песни ти принасяме, Божий пророче Илия. А ти, като имаш велико дръзновение пред Господа, от всякакви злини и беди избави с твоите молитви нас, които благочестно ти зовем: Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

ИКОС 1

Ангел в плът си бил със своята ревност по Бога и чисто житие, пророче: още когато беше младенец, твоят баща Совах видя светли Ангели, беседващи с тебе, повиващи те с огън и хранещи те с пламък, което предзнаменуваше твоята пламенна ревност по Бога, силата на твоите слова и твоето житие, непорочно като светлина. Затова с удивление ти зовем така:

Радвай се, от вечност предизбран да послужиш на спасението на Израилевите синове; радвай се, подготвен от майчината утроба за известител на Божествените истини и благочестието.

Радвай се ти, който си удивил твоя родител с преславното видение на тебе; радвай се, защото от младини си възлюбил девствената чистота и безмълвието.

Радвай се, защото си презрял суетата на този свят и всички негови блага, и всецяло си посветил душата си на Господа; радвай се, озарен от Бога със светлината на премъдростта и от детство напоен с учението на благочестието.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 2

Виждайки нечестието и развращението в Израил, преславни пророче, ти си скърбял силно духом и от ревност по Божията слава си се възпламенявал, задето Израилевите синове се покланят на мерзките идоли и са отстъпили от истинния Бог, на Когото всички небесни войнства със страх зоват: Алилуя.

ИКОС 2

Като помрачи разума си със зла воля, беззаконният израилски цар Ахаав остави истинния Бог Вседържител и се покланяше на мерзкия идол Ваал, и умножи идолопоклонството и нечестието в царството си. А ти, пророче, изпълнен с велика ревност по Бога, дръзновено си изобличил царя и си му възвестил, че за наказание на него и на неговото царство три години и шест месеца няма да има дъжд, нито роса, и ще бъде голям глад по цялата земя. Като се удивляваме на твоята велика ревност по Бога и дръзновение, с любов ти зовем:

Радвай се, безстрашни проповедниче на истината и крепки защитниче на благочестието; радвай се, ревностни изобличителю на нечестието.

Радвай се ти, който си преклонил дълготърпеливия Бог към наказание на неразкаяните грешници; радвай се, защото си заключил небето с думата си и си направил плодоносната земя неплодна.

Радвай се, защото си измолил от Господа тригодишен глад заради нечестието на хората; радвай се, защото Всевишният Господ те дарува за Бог на Ахаав, както някога Мойсей на фараона.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 3

Със силата на твоята молитва, предивни пророче, небето наистина се заключи и не даде дъжд три години и шест месеца, и бе голям глад по цялата земя, та поне, измъчвани от глад и зной, нечестивите хора да се покаят и обърнат към Господа, и в умиление да Му зоват: Алилуя.

ИКОС 3

Като имаше голямо благоволение към тебе, пророче, Господ пожела да те отлъчи от беззаконните синове на Израил, за да не търпиш глад и жажда с тях, и ти заповяда да отидеш при потока Хорат, където враните те хранеха, като ти носеха хляб и месо. Затова ти принасяме тези похвали:

Радвай се ти, който с пост и бдение си изтребил всички земни и суетни помисли; радвай се, защото с молитва и богомислие ума си към горното си устремил.

Радвай се, величание на патриарсите и красота на пророците; радвай се, похвала на девствениците и слава на преподобните.

Радвай се, наставниче на светителите и твърдост на мъчениците; радвай се, защото си обърнал заслепените от неверие и нечестие Израилеви синове към пътя на истината.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 4

Силна буря, разрушаваща планини, идеше, когато Господ се приближи към тебе, пророче, в Хорив; яви се и трус, но не в труса бе Господ, и след труса - огън, и не в огъня бе Господ, а след огъня - лъх от тих вятър - и там ти се яви Господ. Почувствал Неговото присъствие, си покрил лицето си с кожуха, и със страх и радост си зовял към Него: Алилуя.

ИКОС 4

Нечестивият цар Ахав, като чу твоята заповед да събере всички Израилеви колена на планината Кармил и да доведе на нея всички Ваалови пророци, на часа изпрати и събра всички, и сам дойде там. А ти, ревнителю за славата Божия, като пожела докрай да посрамиш мерзките идоли и да прославиш истинния Бог, заповяда да приготвят две жертви, но огън да не подклаждат, и рече: Оня Бог, Който отговори чрез огън, Той е Бог. Като чуха това, всички хора рекоха: Добре казва Илия, тъй да бъде. А ние те величаем и зовем:

Радвай се, велики пратениче на Небесния Цар и известителю на Неговите свети повеления; радвай се диаманте, непобедим в ревността, и непоколебим стълпе на благочестието.

Радвай се, силни защитниче на истината и твърди противниче на Божиите врагове; радвай се, изкоренителю на нечестието и насадителю на благочестието.

Радвай се, пламенни ревнителю на Божествената слава; радвай се, защото и в последните дни на света ще проповядваш истинния Бог и ще изобличаваш окаяния антихрист.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 5

Тебе, Богопратената звезда, мислеше да угаси беззаконната царица Иезавел: като се изпълни с ярост към тебе за погубването на нейните безсрамни пророци, поиска да те убие. Защото сърцето й се ожесточи и не искаше да повярва в твоите чдеса, пророче, да познае истинния Бог, и да Му пее: Алилуя.

ИКОС 5

Като видяха всички хора в Израил огън от Господа по твоята молитва, слязъл от небето върху твоята жертва, всехвални пророче, и изгорил я цялата, и погълнал дървата и камъните, и пръстта, и водата, паднаха на лицето си и извикаха: "Наистина Господ е Бог". И повярваха хората в Бога, а срамните пророци ти изкла. А ние, като славим всесилния Бог, чудодействащ чрез Тебе, казваме така:

Радвай се ти, който си придобил превелико дръзновение към Владиката на всичко; радвай се, защото си утвърдил Божествената истина чрез знамения и чудеса.

Радвай се ти, който си посрамил демонската прелест и си прославил истинната вяра; радвай се, защото си просветил неверните с истинно богопознание.

Радвай се, защото с трикратното изливане на вода върху жертвеника си явил тайната на Пресвета Троица; радвай се, защото цялото естество на нещата ти се подчиняваше, огънят и водата ти служеха.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 6

Проповедник на истинното богопознание и благочестие си се явил, пророче, не само в Израил, но и в езическата страна, като си бил изпратен от Господа в Сарепта Сидонска да се прехраниш при жена вдовица, и най-вече самата нея да прехраниш в глада: изпълнен с велика благодат на чудотворство, неоскъдно си умножил брашното и елея в дома й, докато премине гладното време, и с трикратно духване след молитва си възкресил умрелия й син, и си пял на чудодействащия Бог: Алилуя.

ИКОС 6

Възсиял с велика ревност по Бога Вседържител, силно си скърбял, пророче, задето Израилевите синове оставиха Неговия завет, разрушиха жертвениците Му и избиха пророците Му. А Господ за твое утешение ти извести, че не целия Израил е отстъпил от Него, но има седем хиляди съкровени Свои раби, които не са преклонили колене пред Ваал. Затова, като спомняме твоята ревност по Бога, с благоговение ти пеем:

Радвай се, верни служителю и близки друже Господен; радвай се, образ и похвала на благочестивите пастири.

Радвай се, наставниче към спасението и просвещение на седящите в тъмнина; радвай се, защото внушаваш мъжество на защитниците на истината и ги укрепяваш в подвизите и страданията за правдата.

Радвай се, защото си горял с пламенна, серафимска любов към Бога; радвай се, защото и Господ във всичко те слушаше и вършеше всичко по твоята молба.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 7

Като искаше да яви Своето милосърдие на каещите се грешници, Човеколюбивият Господ, след като свърши предреченото гладно време, изпрати по твоята молитва, пророче, и по думите на устата ти, обилен и мирен дъжд на жадната земя: Израилевите синове, сподобили се с толкова милости, в сърдечно умиление благодарствено зовяха към Бога: Алилуя.

ИКОС 7

Ново злодеяние добави нечестивият цар Ахаав към своите беззакония, като заповяда да убият невинния Навутей и завладя лозето му. Затова, като си изобличил законопрестъпния цар, си му предрекъл, пророче, че където бе умъртвен Навутей, там и неговата кръв ще лижат свине и псета, и жена му Иезавел ще изядат псета, и целият му дом ще бъде изтребен. И тъй, като знаем за сбъдването на това страшно пророчество, се ужасяваме и зовем:

Радвай се, страшни отмъстителю на обиждащите и жестокосърдните; радвай се, крепки застъпниче за сираците и изпадналите в беда.

Радвай се, наказателю на непочитащите светите празници на Православната Църква; радвай се ти, който низвергваш дръзките хулители на Божието име.

Радвай се ти, който поразяваш беззаконните, като с гръм, със словото на изобличението; радвай се, защото знаеш бъдещето като настояще и предричаш далечното като близко.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 8

Странен и свръхестествен промисъл показа Господ за тебе, пророче, когато заповяда на алчните и нечедолюбиви врани, да те хранят в глада при потока Хорат, където непрестанно пребъдваше в молитва и богомислие, и пееше на Бога: Алилуя.

ИКОС 8

Целият си бил украсен с велико смирение, пророче Божий, затова си изгорил с огън дошлите при тебе с гордост петдесетоначалници със своите войни, за да те отведат при беззаконния цар Охозия, а дошлия със смирение Авдий, който хранеше пророческите ученици, си помилвал. Затова ти принасяме тези похвални песни:

Радвай се, смирителю и вразумителю на гордите, покров и застъпниче на смирените; радвай се, наказателю на користолюбивите съдии, и помощниче на правосъдните.

Радвай се, помощниче на правоверното войнство и победителю на нечестивите врагове; радвай се, облечен в премъдрост като в броня и ограден с правда като с щит.

Радвай се, въоръжен с ревност по Бога като с меч, и окрилен с пост като с криле; радвай се, покрит с вяра като с шлем на спасението, и увенчан с любов като с пресветъл венец.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 9

Всяко човешко естество силно се удивлява как ти, пречудни пророче, си вървял четирдесет дни, без да ядеш и да пиеш, до планината Хорив, където си се сподобил с преславното явяване и пресладките беседи на Господа Вседържител, и си Му пял: Алилуя.

ИКОС 9

Мъдреците на тоя свят недоумяват и не могат да обяснят как ти, великоименити Илие, в човешка плът и подобострастен на нас, си бил взет с тяло на небесата, от явилата ти се огнена колесница, с огнени коне. Като славим прославилия те Господ и се удивляваме на твоето възнасяне, благоговейно ти зовем:

Радвай се, защото си умъртвил вехтия човек в себе си с пречудно въздържание; радвай се, защото си изгорил всеки веществен помисъл с огъня на Божествената ревност.

Радвай се, защото с твоето пречудно вземане на Небето си развеселил човешкия род и си го уверил във вечния живот; радвай се, почетен от Бога със свръхестествена чест и слава и прославен повече от всички древни пророци.

Радвай се ти, който си бил радостно посрещнат от ангелските ликове в небесните селения; радвай се, защото името ти се почита в целия свят и твоята ревност по Бога усърдно се прославя.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 10

Като искаше да спаси Израилския народ от прелестите на Ваал, Всеблагият Бог те избра, велики пророче, за оръдие на Своята воля и те облече в Божествената власт и сила, за да обърнеш неверните, да изправиш беззаконните, да просветиш помрачените и да научиш всички да пеят на Бога: Алилуя.

ИКОС 10

Стена и подкрепа бъди за нас, пресвети пророче, като утоляваш с твоето силно ходатайство праведния Божий гняв, поразяващ нас, грешните и непотребни, с бездъждие и глад, с тлетворни ветрове и болести, та, избавени от беди, благодарствено да ти пеем:

Радвай се, защото с твоите молитви затваряш и отваряш небето, и изпращаш от Бога плодородие и неплодородие на земята; радвай се, защото с твоето ходатайство пред Бога низвеждаш мирни дъждове и животворна роса на земните растения.

Радвай се, защото умиряваш свирепите морски вълни и страшни бури, и по Божия воля управляваш гръмовете и мълниите; радвай се, защото укротяваш тлетворните ветрове и смъртоносните язви, поразяващи хора и добитък.

Радвай се, хранителю на сираци и вдовици, и покровителю на щедрите хора; радвай се, защото поразяваш нечестивите хулители и гонители на православната вяра, и прогонваш духовете на злобата от Божиите раби.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 11

Приеми от нас умилено пение, Божий пророче Илие, както си приел молбата на Елисей, когато поиска духът, който е в тебе, да бъде двойно в него, и когато, издигайки се на небето, си му хвърлил кожуха си, с който той раздели, както и ти преди, Йорданските води, и стана наследник на действащата в теб Божия благодат; така и нас покрий с кожуха на твоята милост от всякакви беди и напасти, та с благодарение да зовем на Бога: Алилуя.

ИКОС 11

Светозарно светило в Израил си бил, всехвални пророче, сияещ с равноангелско житие и премъдрост, с необичайна ревност по Бога и преславни чудеса, просвещаващ хората с истинско богопознание и прогонващ мрака на идолослужението. Затова ти принасяме похвални песни и зовем:

Радвай се, лъчезарна звезда, озарила цялата вселена със своето сияние; радвай се, светоносна свещ, непрестанно горяща и просвещаваща седящите в тъмнина.

Радвай се, озарен с дух на премъдрост и разум, изпълнен с дух на съвет и крепост; радвай се, просветен с дух на знание и благочестие, и напоен с дух на страх Божий.

Радвай се, преукрасен с високи добродетели и преславни чудеса; радвай се, защото си изпълнявал Божиите съдби на земята, пророци и царе си помазвал.

Радвай се, велики пророче Илия, славен претеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 12

Велика благодат ти се даде от Бога, прехвални пророче, защото в земния си живот си пророчествал и си извършвал дивни чудеса, и свръхестествено си бил взет с плът на Небето: а след вземането ти дивно си застанал на Тавор пред преобразилия се Господ и си беседвал с Него, и до днес не преставаш да чудодействаш и да изливаш милости и изцеления на усърдно почитащите те и вярно зовящи към Бога: Алилуя.

ИКОС 12

Като възпяваме твоята ревност по Бога и равноангелното ти житие, твоите дивни и преславни чудеса и превеликото благоволение на Господа към тебе, те възхваляваме, великоимените пророче Илие; но, безсилни да изобразим достойно твоето величие и слава, с умиление ти зовем така:

Радвай се, ковчеже на Божествената слава и всечестни храме на Пресвета Троица; радвай се, неугасващ светилниче на църквите и благовонен цвят от Божествения рай.

Радвай се, ръководителю на благочестивите пустинници и наставниче и подкрепа на девствениците; радвай се, защото подбуждаш грешниците към покаяние и ходатайстваш на целия християнски род за вечен живот.

Радвай се, защото се наслаждаваш в светата светлина на неизказаната слава и непрестанно славословиш Господа; радвай се, защото в края на времената ще извършиш велики знамения и чудеса за утвърждаване на хората в истинната вяра и за изобличаване на антихриста.

Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на Второто пришествие Христово.

КОНДАК 13

О, предивни и преславни пророче Божий Илие, превелики ревнителю по Бога, изпращащ от Бога дъждове и бездъждие, плодородие и неплодородие на земята! Чуй това малко, благоговейно моление, което ти принасяме и с твоето топло застъпничество пред Господа ни запази от бездъждие, от глад и смъртоносни болести, подай ни благоразтворение на въздуха и плодородие, и дух на правоверие и благочестие, та, избавяни от вечните мъки, да се сподобим с райско блаженство, като пеем на Бога: Алилуя.

Този кондак се чете три пъти, след това икос 1-ви " Анегл в плът…" и 1-ви кондак "Избран от Бога…"

МОЛИТВА

към

СВЕТИЯ БОЖИЙ ПРОРОК ИЛИЯ

О, прехвални и пречудни Божий пророче Илие, просиял на земята с твоето равноангелско житие, пламенна ревност по Господа Бога Вседържителя и с преславни знамения и чудеса, и, поради крайното Божие благоволение към тебе, свръхестествено взет на огнена колесница с плът на Небето, сподобил се да беседваш с преобразилия се на Тавор Спасител на света, и непрестанно пребъдващ в райските селения и предстоящ пред Престола на Небесния Цар! Чуй нас, грешните и непотребни, които в този час предстоим пред твоята света икона и усърдно прибягваме пред твоето ходатайство. Моли за нас Човеколюбивия Бог да ни даде дух на покаяние и съкрушение за нашите грехове и със Своята всесилна благодат да ни помогне да оставим пътя на нечестието и да преуспяваме във всяко добро дело; да ни укрепи в борбата с нашите страсти и похоти; да насади в сърцата ни дух на смирение и кротост, дух на братолюбие и незлобие, дух на търпение и целомъдрие, дух на ревност за славата Божия и за спасението на ближните. Изкорени с твоите молитви, пророче, злите обичаи на света, и най-вече погибелния и тлетворен дух на този век, заразяващ християнския род с неуважение към Божествената православна вяра, към уставите на Светата Църква и към Господните заповеди, с непочитание към родителите и властите, и низвергващ хората в бездната на нечестието, разврата и погибелта. Отвърни от нас, пречудни пророче, с твоето ходатайство праведния Божий гняв и избави всички градове и села в нашето Отечество от бездъждие и глад, от страшни бури и земетресения, от смъртоносни язви и болести, от нашествия на врагове и междуособни войни. Укрепи с твоите молитви, преславни, нашите власти в големия и многотруден подвиг на управлението на народа, помагай им във всички добри дела и начинания за въдворяване на мир и правда в нашата страна. Подкрепяй христолюбивото войнство в борбата с нашите врагове. Изпроси, пророче Божий, свята ревност по Бога на нашите пастири, сърдечна грижа за спасението на пасомите, мъдрост в учението и управлението, благочестие и твърдост в изкушенията, измоли безпристрастие и безкористност на съдиите, правота и състрадание към обидените, на всички началстващи грижа за подчинените, покорство и послушание към властите и усърдно изпълнение на своите задължения; та, като поживеем така в мир и благочестие в този век, да се сподобим да станем причастници на вечните блага в Царството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, на Когото подобава чест и поклонение с безначалния Негов Отец и с Пресветия Дух във вечни векове. Амин.