200px-Aios_Georgios_icon Всемирното Православие - АКАТИСТ НА СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

КОНДАК 1 
На избрания войвода и победоносец Георги да съставим похвала като на наш ходатай и бърз помощник. А ти, великомъчениче, като имаш дръзновение пред Господа, освободи ни от всякакви беди, за да ти казваме: Радвай се, Георгие, велики победоносче. ИКОС 1 
Творецът на ангелите и Създателят на всички твари, като те яви в Църквата си поборник на вярата и непобедим за нея страдалец, внушава ни така да те възхваляваме за подвизите на твоите страдания, свети Георгие: Радвай се ти, който до край си възлюбил Иисуса, Сина Божи; радвай се ти, който за Неговото име с любов си положил своята душа. Радвай се, изповедниче, призван от Бога; радвай се, подвижниче, прославен от Божията благодат. Радвай се, съжителю на ангелите; радвай се, равностоятелю на пророците. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 2 
Като си видял гонението на нечестивците срещу християните, ти не си се уплашил от техните интриги и мъчителство, богомъдрий, но като добър войн Христов, всичко свое си раздал на бедните и доброволно си отишъл на техния неправеден съвет, пеейки на Христа Бога: Алилуя. 


ИКОС 2 
Като си разбрал разумно единия Бог, Комуто в три лица се покланяме, с непоколебим ум си Го изповядал всред събранието на нечестивците и тъй си изобличил царя за неговото безумно поклонение на идолите. Поради това за твоето голямо любомъдрие, приеми от нас, Георгие, усърдни похвали: Радвай се, проповедниче на единия истински Бог; радвай се, верни защитниче на Пресвета Троица. Радвай се ти, който си показал на неверните великата тайна на православното изповедание; радвай се ти, който си изобличил измамата на идолското служение. Радвай се, божествени риторе; радвай се, премъдри витие. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 3 
Като си проревнувал проповедниците на истината - духоносните апостоли, ти си се разпънал за света, страстотрепче: и като Йона в утробата на кита, бил си хвърлен стремглаво в пещ от негасена вар, за да се прослави чрез тебе дивния в светиите Господ, Комуто ти и във варната пещ, като в храм на славата умно си викал: Алилуя. 


ИКОС 3 
Възсиял в Своето тридневно от гроба възкресение, всесилният победил ада и смъртта Иисус те спаси от адово изтление, страстотрепче Георгие, и след три дни те намериха във варта жив, с издигнати ръце да възпяваш Бога, заради което те се много уплашиха и ужасиха. Ние пък, радвайки се ти пеем победна песен: Радвай се ти, който като беше хвърлен позорно във варния ров, провали превъзнесената гордост на дявола; радвай се, защото с дивното от Бога спасение победи зверството на мъчителя. Радвай се, защото като незлоблив, молил си се за тези, които ти правят зло, като за благодетели; радвай се, защото си страдал за тяхното обръщане, като Павел за светците. Радвай се, мъжо на желанията; радвай се, съсъде избрани. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 4 
Нечестивият мъчител, като искаше всячески да примами твоето сърце към идолска заблуда, намисли да те прелъсти с вълшебни магии. Но ти, богоизбрани, си възклицавал с Давида: в Бога е моето спасение и моята слава, и си пял вярно: Алилуя. 


ИКОС 4 
Диоклетиан и идолските жреци, като чуха твоите премъдри думи, разпалваха се против тебе от злоба, особено когато си казал: "О, царю мъчителю, защо напразно ме изтезаваш? За мене животът е Христос, а смъртта придобивка. Трудно ти е да риташ срещу ръжен!" Затова, великоименити Георгие, ние ти викаме така: Радвай се ти, който за мъжествено изповядване на вярата на мъченическото колело си пролял своята кръв; радвай се, защото с твоята кръв ти си възвеличил тържеството на вярата. Радвай се, равни по ревност с апостолите; радвай се, подражателю на доброволните Христови мъки. Радвай се, непоколебими поборниче на вярата; радвай се, страстотрепче, по-твърд от диаманта. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 5 
Бил си подобен на божествена звезда, Георгие, защото чудесно изцерен от ангела и очевидно развързан от колелото, ти си научил неверните да вярват в единосъщната Троица и заедно с тебе да Й пеят: Алилуя. 


ИКОС 5 
Видяха людете чудесата на Божията сила, които явно ставаха с тебе, с кротост приеха от тебе учението Христово и викаха, казвайки: "Наистина, велик е християнският Бог!" Затова и ние те хвалим, достославни Георгие, и викаме така: Радвай се ти, който разпръсна със светоносно слово на спасението тъмата на неверието; радвай се ти, който с мъченическото изповядване на вярата обърна неверните към Христа. Радвай се ти, който преведе легион земни войни към небесното войнство; радвай се, който като войн Христов пребиваваш с небесните войни. Радвай се, славо на бойците; радвай се, красота на пресветлия мъченически лик. Радвай се, Георгие, велики победоносче.

КОНДАК 6 
Силата Божия, която просвещава всеки човек, идващ в света, и тебе посети, когато ти страдаше в тъмницата, смиреномъдри Георгие, понеже беше презрял като смет всичко тленно в този живот и единствено към Христа се беше прилепил, та като воюваш добре за Неговото име, да се сподобиш вечно да Му пееш с ангелите: Алилуя. 


ИКОС 6 
Имайки ум и сърце, озарени от Светия Дух, ти по Негово внушение си възревнувал до кръв да се подвизаваш за името Христово. И застанал божествено във вярата, ти си изобличил превъзнесената гордост на нечестивото сборище. Затова те хвалим, всемъдри Георгие, така: Радвай се, мече, вдигнат за посичане на нечестието. Радвай се, стълпе на вярата; радвай се, стено и утвърждение на Христовата Църква. Радвай се, одобрение на верните; радвай се, страх и срам за неверните. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 7 
Безумният мъчител дишаше против тебе с убийство и жадуваше твоята кръв, като алчен пес, та заповяда да разпънат на колело твоето тяло, страстотрепче Георгие, и да те предадат на най-тежки мъки. Но ти, усилвайки се в Господа, с твърдо упование си викал към Бога: Алилуя.


ИКОС 7 
Ново зло показа лукавият служител на сатаната - Диоклетиан, когато, в своята безумна ревност към идолите, заповяда да те напоят с отрова, Георгие. А ти, изпълнен с вяра и упование, макар и да си изпил смъртоносното питие, но си останал невредим, богохвални. Затова ти пеем: Радвай се, защото не си се посрамил в надеждата си на живия Бог; радвай се, защото не си считал за нищо своя мъчител. Радвай се, прогонителю на бесовете; радвай се, разрушителю на вълшебните примки. Радвай се, защото чрез тебе дивен се яви Бог в Своите светии; радвай се, защото поради тебе се прослави благочестно името Христово. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 8 
Страннен и страшен съвет се даде на нечестивия цар от някой си магьосник, да ти заповяда, за доказателство на истиността на Христовата вяра, да възкресиш с дума умрял. А ти, Георгие, като не си се усъмнил нито за миг, пял си на Оногова, Който не е Бог на мъртви, но Бог на живи: Алилуя. 


ИКОС 8 
Всежеланият и сладчайши Иисус, Когото ти с цялата си душа и сърце си възлюбил, всеблажени Георгие, като чу топлата молба на твоята вяра, бързо заповяда, по твоята дума, на мъртвия да възкръсне за слава на Своето име и за утвърждение на верните, както и за удивление и богопознание на неверните и заслепените. Заради това, по дълг ти пеем: Радвай се, защото Господ на силите яви върху тебе дивни неща; радвай се, защото чрез тебе възкреси мъртвия от гроба. Радвай се, защото си дал на заслепения влъхв умно прозрение на вярата; радвай се, защото си показал на мнозина пострадали за Христа пътя към Светая Светих. Радвай се, удивление на Рим; радвай се, въздигане на християнския род. Родвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 9 
Всички ангели възхвалиха Бога, Който ти дарува такова мъжество, Георгие, щото и в тъмничното заточение не си престанал молитвено да бодърстваш. Заради това, като велик тайник на Божията благодат, ти си се удостоил да видиш във видение Господа, венчаващ твоята глава с венеца на нетлението, та и ние с тебе да викаме: Алилуя. 


ИКОС 9 
Многоречивите оратори със своите красноречиви езици не могат да ти изкажат достойна похвала, Георгие, заради многото твои подвизи и страдания, които си приел доброволно за Христа и Църквата. Затова и ние, като не можем да те възхвалим по-достойно, пеем ти така: Радвай се, защото с доброволните си страдания за Христа и светата Църква ти си разпънал стария Адам в себе си; радвай се ти, който за доблестното си страдание си приел от ръката на Господа венеца на правдата. Радвай се, правило на благочестивата ревност; радвай се, образ на духовната нищета. Радвай се, защото не на себе си, но единствено на Христа добре си угодил; радвай се, защото си бил готов на всякаква смърт за Христа. Радвай се, Георгие, велики победоносче.


КОНДАК 10 
Като си искал да спасиш душите на погиващите в тъмата на идолослужението, боголюбче Георгие, ти си поревнувал по Бога, като Илия, влязъл си в идолския храм и с Божия сила си разгонил бесовете, счупил си идолите, посрамил си жреците и като победител, не с човеци, но с ангели си пял на Бога: Алилуя. 


ИКОС 10 
Окаменял по сърце и по-безчувствен от стена, твоят мъчител, Георгие, не разбра Бога, Който явно вършеше чудеса чрез тебе, но докрай си остана като змия, запушвайки своите уши. Заради това той заповяда да ти отсекат главата публично като на злодей. А ти, като си тъгувал за гибелта на неговата душа, радостно си приел смъртта, за която те ублажаваме с любов и пеем: Радвай се ти, който докрай си запазил вярата, надеждата и любовта; радвай се ти, който при смъртта си много и велики чудеса си направил. Радвай се ти, който си венчан на земята с оръжието на Божието благоволение; радвай се ти, който си украсен на небето със слава и великолепие. Радвай се, човече Божий; радвай се, добър войне Христов. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 11 
Хвала на Света Троица си въздал повече от другите, свети великомъчениче Георгие, не само със слово и ум, но жив си се принесъл в жертва: подражавайки на разпънатия за нас непорочен Агнец Христа, доброволно си положил душата си за приятелите. Затова, макар да са недостатъчни нашите похвали за тая твоя доблест, защото по-голяма любов от тая никой няма, но, като благодарни, пеем на дивния в светиите: Алилуя. 


ИКОС 11 
Богоизбрани Георгие, за всички на земята ти си светоприемен светилник на истинската светлина, защото просвещаваш сърцата на верните и упътваш към божествено познание всички, поучавайки и нас весело да ти викаме: Радвай се, защото влизаш в пресветлите ангелски чертози; радвай се, защото си станал причастник на незалязващата Троическа светлина не в гадания, но лице с лице. Радвай се, хранителю на бедните и защитниче на обидените; радвай се, лекарю на немощните и покровителю на народите. Радвай се, помощниче на православните войнства в битките; радвай се, топъл ходатаю за спасението на грешните. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 12 
Като знаем, че ти е дадена благодат от Бога, ние празнуваме твоята памет, великомъчениче Георгие, и като припадаме с усърдна молба пред твоя чудотворен образ, ограждаме се с твоята всесилна в Господа помощ, като с необорима стена. Затова, възхвалявайки те, усърдно викаме Богу: Алилуя. 
ИКОС 12 
Като възпяваме твоята славна смърт, с която си се възвеличил като добър войн Христов, молим те, страстотрепче Георгие: бъди ни във всичко добър помощник и чуй ни, които усърдно ти викаме: Радвай се, защото чрез тебе се просвещава църквата на верните; радвай се, защото твоето име и между неверните се прославя. Радвай се, дивна славо на изповедниците; радвай се, висока похвало на мъчениците. Радвай се, церителю на нашите тела; радвай се, молитвениче за нашите души. Радвай се, Георгие, велики победоносче. 


КОНДАК 13 
О, всеблажени и свети великомъчениче Георгие, приеми това наше хвалебно пение и ни избави от всяко зло с твоето топло към Бога ходатайство, за да пеем с тебе: Алилуя. 
(Този кондак се чете три пъти, а после се повтаря икос 1-ви и кондак 1-ви) МОЛИТВА към СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ 

О, всехвални, свети великомъчениче и чудотворче Георгие, погледни на нас с бързата си помощ и умоли човеколюбивия Бог да не осъжда нас грешните за нашите беззакония, но да ни стори по великата Си милост. Не презирай нашата молба, но изпроси ни от Христа Бога тихо и богоугодно житие, душевно и телесно здраве, на земята плодородие и във всичко изобилие. Да даде Той на православния наш народ и на цялото боголюбиво войнство победа над враговете и да укрепи страната ни с постоянен мир и благословение, най-вече да ни огради със Своите свети ангели, за да се избавим при напущането на този живот от сплетните на лукавия и да застанем пред престола на Господа на славата. Чуй ни, страстотрепче Христов Георгие, и моли непрестанно за нас триипостасния Владика на всички - Бога, щото с Неговата благодат и човеколюбие и при твоята помощ и застъпничество да намерим милост, да застанем с ангелите и архангелите и със всички светии отдясно на правосъдния Съдия и непрестанно да Го славим с Отца и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.