lovchanska%20eparhija Всемирното Православие - ИЗЛОЖБАТА НА БИБЛИЯТА В ЛОВЕЧ - ПРИКРИТА ПРОПАГАНДА НА ПРОТЕСТАНТСТВОТО

В Ловешката регионална библиотека “Проф. Беньо Цонев” беше представена изложбата “Библията”. Това на пръв поглед благочестиво събитие се случи в първата седмица от Великия пост – от 18 до 23 март т.г.

Ловчанският Митрополит Гавриил беше официално поканен и присъства на откриването, а в Катедралния храм “Света Троица” беше сложен афиш, известяващ за събитието. И сякаш всичко беше наред до момента, в който се разкри, че красивата и интересно направена експозиция е параван за разпространение на протестантска литература – пропоганда, включваща откровени и душепогубващи лъжи.

Аспектите на тази лукава акция са няколко:

1-во – никой не беше информирал дядо Гавриил и духовенството на БПЦ в Ловеч, че ще се извършва подобна пропаганда;

2-ро – по време на неговото гостуване разказвачите в изложбата не казаха нищо, което да даде повод да бъдат уличени;

3-то – раздавайки своите брошури и книжките, те ги смесваха с православна литература, така че незапознатите по-подробно с вярата да приемат безрезервно дадените им материали;

4-то, на което искаме да обърнем особено внимание – на изложбата бяха доведени много ученици, чиито впечетлителни и неукрепнали умове и души са особено податливи на различни  вредни влияния.

Когато Митрополит Гавриил разбра за тези прикрити действия от страна на собствениците на изложбата, той предприе действия, съвместно с управата на Община Ловеч, за спиране раздаването на заблуждаващата литература. За съжаление, това се случи едва ден преди края на изложбата. Освен това, при липсата на законови средства, спирането може да стане само със съгласието на организаторите на изложбата, а те приеха да прекратят раздаването само на един от видовете брошури.

Тук, за информация на родителите и учителите, ще посочим един явен признак, по който да могат да различат протестантската от православната литература. Повечето протестанти изписват името на Господ Иисус Христос с едно “И” – а именно “Исус”, докато православната традиция е приела то да бъде изписано с две “Ии” – “Иисус”, тъй като в гръцкия оригинал на Свещеното Писание – Библията, а и в славянския превод, то е с две “Ии”. Това ще ви даде една възможност да отделите двата вида литература и да се запознаете с тази, която също действително ви интересува. А също да предпазите децата си от сектантските влияния.

Ще приведем и два примера, илюстриращи  заблудите, които се разпространяват. В раздаваната брошура “Исус – нашият единствен шанс” пише:

“Във вечността Господ няма да ме пита коя църква съм посещавал. Едно е от значение: Имам ли прощение на моите грехове чрез Исус”./15 стр./

Как и защо авторът няма да бъде питан коя църква е посещавал, е напълно неразбираемо, след като прощение на греховете се получава единствено в Православната Църква чрез Тайнството Изповед. Свещеникът, чрез дадената му от Господ власт, прощава на каещия се. Ето и думите на Христос към апостолите, чиито преки наследници са сегашните епископи и свещеници:

“Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и което развържете на земята, ще бъде развързано на небето. /Мат.18:18/.

И другият пример за откровена лъжа:

В същата брошура се твърди:

“Преди мислех, че църковното кръщение ни прави християни. Това беше фатална заблуда. В Библията съвсем ясно се казва: християнин се става само чрез покаяние, вяра и лично посвещение на Исус Христос” /21стр./.

Необяснимо е с каква наглост тук дуректно се противоречи на Господ Иисус Христос, чиито думи са:

“Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен ...” /Марк 16:16/.

И още:

“И тъй, идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал”  /Мат.28:19-20/.

Оставяме горното без коментар.

 

От Ловчанска Света Митрополия