На 10 декември 2010 г., с Удостоверение № 01-145, издадено от Съвета за електронни медии, Пловдивската православна телевизия получи лиценз за излъчване на своята програма чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит в Пловдивска област и Пазарджик. Одобреният програмен...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия