Сливенска Света Митрополия

Не е възможно да приемем и отминем с мълчание това, което се случи на 18. 07. 2012 година на летище Бургас, в диоцеза на Сливенска епархия.

Дълбоко сме потресени от огромната човешка трагедия и, естествено, не приемаме и осъждаме подобен акт на убийство на мирни и невинни хора, както и всякаква форма на терористична агресия и насилие, независимо от целите и подбудите им.

Онзи, Който е запалил пламъка на живота в сътворения човек, е съвършеният, всемилостив и непостижим Бог. И затова никой няма право да гаси този пламък. Всяко убийство е братоубийство, защото ”Бог произведе от една кръв целия род човешки” (Деян. 17:26). Всички сме от един Отец, и когато някой отнема живота на друг, независимо кого убива – свой или чужд – убива брата си.

Безпокои ни, че все повече получаваме известия за насилия, убийства и опустошения в различни краища на света, а за съжаление сега и в нашата страна, предизвикани от липса на мир, любов и разбирателство. Светият пророк казва: „нозете им тичат към зло и бързат да проливат невинна кръв, мислите им – мисли нечестиви, пътеките им опустошение и гибел” (Ис. 59:7). Какво ли ще постигнат тези безумни люде, тъй като „горко на оня, който зида град върху кръв, и който гради крепост с неправда” (Авак. 2:12).

Изказваме нашата дълбока съпричастност и съболезнования на всички опечалени родственици на невинно загиналите израелски и български граждани. Съчувстваме на всички страдащи - ранени, и искрено молим Всемилостивия Бог да се смили над тях и да им дарува в най-скоро време оздравяване и възстановяване на душевните и телесните им сили.

Председател на Сливенския епархийски съвет

+ Сливенски митрополит Йоаникий