P1120123 Всемирното Православие - СТАНОВИЩЕ НА СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ ПО ПОВОД ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЕМАТОРИУМ В ГР. КАМЕНОДО Г-Н ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА

КАМЕНО, обл. БУРГАСКА

гр. КАМЕНО

ДО

Средствата за масово осведомяване

гр. БУРГАС

Уважаеми Г-н ВАРДУНСКИ,

 От електронните медии узнахме, че в Община Камено е внесен за разглеждане Инвестиционен проект за строеж на КРЕМАТОРИУМ в землището на гр. Камено. Проектът ще се реализира от фирма „ВОРИК ГРУП” ЕООД, гр. Бургас, на терен от 15 декара с капацитет на крематориума 7000 кремации годишно, а сградата ще бъде 2000 кв. метра РЗП.

 

Във връзка с този инвестиционен проект Ви изпращаме и Становище на Сливенска митрополия, която е духовната институция на православните християни от Сливенска епархия, в чийто диоцез се намира и Община Камено.

От сътворението на света и до днес всички религии гледат на човешката смърт като ключов момент в човешкото съществуване, като врата за преминаване от временното към вечното битие. Затова и ритуалът на погребението на човека е отражение на вярата и религиозната доктрина на всяко общество. Каква е същността на човека и защо се ражда на тази земя, отговори на тези въпроси дава всяка религия чрез своята вяра и най-вече чрез своя погребален обряд.

Древните езичници изгаряли телата на починалите, защото са смятали, че тялото е затвор за душата и по този начин я освобождавали от оковите на материята.

Християнското разбиране за човека, като Божие творение, е различно от това на езичниците и затова Православната Църква приема кремацията като противоречие на християнска вяра.

Според православното вероизповедание връзката между душата и тялото на човека е много силна, тъй като човек не е само тяло, както казват атеистите, нито само душа, както учат източните религии, които вярват в прераждането, а е създаден от Бога като психосоматична цялост, т.е. създаден е с тяло и душа, които са неразривно свързани. При смъртта душата страда и не иска да се отдели от тялото си. Св. Иоан Дамаскин казваСтрашна е тайната на смъртта, как душата не иска да се отдели от тялото си, от своята хармонична и най-естествена връзка”. Това означава, че тялото ни не е затвор за душата, но е елемент от човешката личност. Възкресението след смъртта и спасението или осъждането не са само за душата ни, но и за тялото.

И така, Православната Църква не може да приеме кремацията, защото уважава човешкото тяло, което живо или бездиханно е храм на Светия Дух, част от човешката личност. Думите на св. апостол Павел:Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога” (1 Кор. 6:19) са абсолютно валидни и днес. Църквата смята изгарянето на тялото като неестествен процес и го възприема като насилие над душата.

В Православната традиция всички обичаи, които са свързани с погребението, изнасянето на мъртвия, помените, ходенето, почистването и украсяването на гробното място свидетелстват за любовта на народа към покойника. Това е християнската вяра и такава е християнската практика. Така са били погребвани дедите ни повече от две хилядолетия. Всеки кръстен православен християнин трябва да бъде погребан като такъв, а не като езичник.

Погребението на нашия Спасител Господ Иисус Христос е пример за всички християни как да погребват своите покойници. Не случайно светите отци са записали в Символа на православната вяра думите „и страдаq и бе погребан”.

Хора, които биха пожелали кремацияq са индеферентни към християнската вяра, или изповядват близки до езичниците възгледи. Църквата е длъжна ясно да заяви православното християнско учение за човека и същността на смъртта. Погребението на тялото, връщането му в пръстта, от която е взето, според библейските слова, е свързано с догматичното , основополагащо и неизменно учение на Църквата, според която изгарянето на човешките тела в крематориуми е грях и богохулство. Християнинът вярва и е убеден, че след смъртта той ще се срещне със своя Създател и след като Този Създател е бил положен в гроб, то какво остава за Неговите последователи, които искаме да участваме не само в Неговата смърт, но и във Възкресението Му.

След всичко казано до тук е ясно, че Църквата не може да жертва своя хилядолетен опит на жива вяра в божествеността на всяка човешка личност, и най-вече на тези, които е кръстила в своя купел, почитайки едновременно и душата, и тялото им.

Основен аргумент в полза на кремирането е изцяло в духа на модерното време. Тези, които подкрепят кремирането на мъртвите, трябва да знаят, че изгарянето на мъртвите води до изгаряне на човешкото достойнство. На тях сме длъжни да напомним, че независимо какви съвременни филтриращи системи ще бъдат монтирани в крематориума, при изгарянето на човешкото тяло, особено на болните от рак, които са приемали радиофармацевтици и са преминали през лъчетерапия, се отделят вредни радиоактивни частици, които попадат във въздуха, който всички ние дишаме. Проверката на пещи, вакумни филтри към тях и трошачки на кости от специалисти, показала, че те са поели същото радиоактивно вещество, което е било използвано при терапията на болните, което може да бъди вдишвано от служителите в крематориумите и от живеещите в близката околност.

Друг въпрос, на който търсим отговор, е и този каква е съдбата на биологичния материал след изгарянето, защото е явно, че в малките урни е сложено минимално количество прах от костите.

Не без значение е да се запитаме и в какво общество живеем? Искаме ли да живеем в общество, което изгаря своите мъртъвци, общество, което след смъртта прави живота на човека окончателен и безвъзвратен? Обществото дължи на тялото почит и уважение след смъртта, и то повече отколкото по време на земния му живот.

Уважаеми Г-н Вардунски, с искрена загриженост за бъдещата съдба на поверените ми от Бога православни християни се обръщаме към Вас и членовете на Общинския съвет, да отклоните това ненужно и вредно инвестиционно предложение на фирма „ВОРИК ГРУП” ЕООД, гр. Бургас, за жителите не само на Община Камено, но и съседните до нея общини.

Това наше становище се подкрепя и от жителите на гр. Камено, видно от подписката, 400 от които са против крематориума , а 170 за.

С уважение и любов в Христа, оставаме Ваш молитствувател,

+ СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ