Фондация „Човек на фокус” съвместно с Варненска и Великопреславска св. митрополия започва кампания за възстановяване присъствието в културния живот на гр. Варна на едно традиционно свързано с духовността и образованието място. Фондацията кандидатства с проект...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия