13197_1 Всемирното Православие - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВИ ТОМ ОТ "СЪЧИНЕНИЯ" НА ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ СИМЕОН (1840–1937)СЪБИТИЕТО

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Варненска и Великопреславска митрополия
Издателство „Изток-Запад“
Ви канят на представяне на първи том от „Съчинения” на Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840–1937)


Изданието е подготвено от Емил Димитров
и ще бъде представено от: акад. Иван Радев, доц. 
Христо Темелски
 и Цочо Билярски

29 септември 2011 г. (четвъртък), 17.30 часа
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, ет. II? ПОВЕЧЕ ЗА ИЗДАНИЕТО

• Варненски и Преславски митрополит Симеон. 
Съчинения Т.1: Църква и история. Статии. Спомени. Писма (1869-1900). София: Изток-Запад, 2011, 768 с.

. Съставителство, подготовка на текстовете, предговор, встъпителна студия, бележки, показалци и речници: Емил Димитров

Варненски и Преславски митрополит Симеон
 (1840–1937) е деец на Българското възраждане и на църковнонационалната борба, най-младият митрополит на Българската екзархия, станал такъв едва на 32 години и управлявал епархията си в продължение на 65 години – безпрецедентен случай в православния свят. След Освобождението е един от „строителите на съвременна България”, държавен и просветен деец, председател на III ОНС (1882–1883); публицист, учен-елинист, преводач, редовен (1884) и почетен член на БАН (1923). По многообразните си дарования, дела и заслуги, по мащаба на своята личност митрополит Симеон може да бъде сравняван не толкова със съвременниците му, колкото с големите духовни дейци и книжовници на миналото от величината на патриарх Евтимий. 

Според авторитетното свидетелство-признание на акад. Михаил Арнаудов (1930) митрополит Симеон е “жива история на българските усилия за църковно, културно и национално въздигане в последните 70 години”, в дейността си той е примирил „ония разнородни нравствени подбуди, които движеха протагонистите на Българското възраждане от Паисия до Илариона Макариополски”, а неговият живот е пример за „апостолско служене на християнския и народен дълг”.

Съчиненията на Варненски и Преславски митрополит Симеон се издават за пръв път. 
Прочетете встъпителната студия Митрополит Симеон: духовникът и културата от Емил Ив. Димитров към първи том от Съчиненията на Митрополит Симеон в Електронно списание LiterNet, бр. 8 (141), 2011 -http://spisanie.liternet.bg .

 

 

 

 http://kulturni-novini.info