P1180448 Всемирното Православие - ПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ ВАРНЕСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ

      Възлюблени в Господа чеда на светата ни Православна Църква,

Надяваме се, че ще е полезно да споделим с всички Вас, че на празника на св. преподобномъченик Прокопий Варненски, покровителя на Варна, с голяма духовна радост посрещнахме българския премиер г-н Бойко Борисов и неговото изявление за подкрепата му за въвеждането на предмета „Религия” в училищата. Приветстваме тази инициатива на г-н министър-председателя и призоваваме благоверния и благочестив народ да подкрепи това полезно начинание, защото за първи път се уважава конституционно заложеното право на всеки български граждани на вероопределение и образование в тази насока.

 

На днешния ден, когато възпоменаваме всички български светии, желаем и да напомним, че светите седмочисленици – светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий – и техните хиляди ученици в Плиска, Велики Преслав и Охрид положиха основите за Златния век на средновековна България и създаването на «Държавата на духа», в края на ХVІІІ в. св. Паисий Хиледнарски постави началото на българското Възраждане, а неговите последователи като св.Софроний Врачански и Неофит Рилски продължиха делото му, като разпространяваха пламенното му слово в училищата из българските земи.

Припомняме тези факти, защото трябва да се учим от историята си, а тя показва, че духовната просвета, започната в българското училище от българските духовници и учители доведе до успешен край стремежа за независима българска църква и независима българска държава, като и в двете участваха едновременно мнозина от най-изявените български духовници и общественици. Само като пример ще дадем учителя и поет Петко Рачов Славейков, първия български драматург Васил Друмев – по-късно Търновски митрополит Климент, два пъти министър-председател на България, Методий Кусев – по-късно Старозагорски митрополит Методий.

И днес отново се нуждаем от духовното в училище, защото само материалното не достига! Липсата на духовност и нравствени ценности водят вече години наред обществото ни до морален, а оттам и до социален упадък. Българската Православна Църква ще работи усърдно, за да подпомогне възпитанието в училище на добри граждани на Отечеството ни с помощта на етичните и вечни ценности на добротворчество, уважение и зачитане, защото, само който познава собствения си род, може да бъде толерантен и към другия и да върви напред. Нека не забравяме и това, че възпитаните в здрав християнски дух български граждани и духовници бяха онези, които се опълчиха единствени в света през 40-те години на ХХ в. и защитиха своите събратя от еврейски произход от изтребление в концентрационните лагери!

Призоваваме събратята си в единомислие и в сътрудничество и заедно с богословските факултети на българските и чуждестранни университети, в които за последните 20 години са подготвени достатъчно и отлично подготвени кадри за преподаватели по религия в българските училища, да помогнем за по-доброто възпитание на децата и учениците и превръщането им в отговорни, морално и духовно укрепнали граждани за полза на скъпото ни Отечество.

Бог да ни благослови и ни помага. Амин!