2573_1 Всемирното Православие - ДЕТСКО СПИСАНИЕ ЗАПОЧВА ДА ИЗДАВА ХРАМ ''СВ.АТАНАСИЙ'' ГР.ВАРНА  (новини България) В навечерието на празника в чест на Св. Йоан Рилски, небесен покровител на народа ни, излиза първи брой на детско списание ''Камбанка''. Издава се от храм ''Св. Атанасий'' гр. Варна с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Кирил.

Редакционният екип се ръководи от протойерей Дончо Александров, а неговият състав е от млади хора, участващи активно в енорийския живот на храм ''Св. Атанасий''.

 

 

Списанието обхваща възрастова група от 4 до 12 години. На страниците му, освен запознаване с Библията, православната вяра и жития на светиите, които са богато илюстровани, са включени приказки и разкази, съдържащи интересни истории и насърчаващи към добродетелност. В изданието е отделено място за развиване на детските способности и мисъл чрез оцветяване, решаване на кръстословици и ребуси, откриване на разлики в картинките, справяне с лабиринти. Стимулирано е трудолюбието чрез рецепти за готвене и направа на полезни неща със собствените им ръце. Предвидени са рубрики, запознаващи с интересни събития, свързани с гражданската и църковната история, храмове, манастири, както и с живота на бележити духовници, писатели, художници, музиканти.

Нуждата от духовна просвета сред децата и липсата на подобно четиво е мотивът на екипа, издаващ списанието. То се явява като естествен продължител на работата с деца в школите към храма .

Първоначално е предвидено списанието да излиза три пъти в годината. Всеки брой ще е в тираж 1000 екземпляра. Списанието е изцяло цветно, като по - голямата част от рисунките са дело на художниците от редакционния екип. Ще се разпространява безплатно.

След списание ''Амвон'' и ежемесечния вестник ''Православен глас'', със списание ''Камбанка'' се увеличава издателската дейност при храма и на Варненска и Великопреславска митрополия като цяло.

Желаещите да притежават списание ''Камбанка'' могат да го вземат от храм ''Св. Атанасий'' гр. Варна.

Очаквайте скоро списанието ''Камбанка'' и в електронен вид.