img_home Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР

 

Кремиковският манастир “Свети Георги Победоносец” е разположен в южните части на Стара планина. Заедно с още десетки църкви и манастири в Стара планина и Витоша, той е част от т.нар. Софийска Света гора.Тази света обител е построена още през XIV в., при царуването на Иван Александър. През 1382 г. манастирът е разрушен от турците. След сто и единадесет години родолюбиви българи възстановяват малката църква “Свети Георги”. Запазена е до днес и е обявена за паметник на културата през 1969. В църквата се пази дървен иконостас от ХVII в., а стенописите са създадени изцяло в традицията на Средновековната българска живопис от XIII и XIV в.. Съхранени са изображенията на “Христос Вседържител”, на Св. Георги, на Пророк Илия, на Йоан Предтеча, на св. Димитър и на сцени от живота на св. Богородица. Силно впечатление правят фигурите на Архангел Михаил с меч в ръката и на Константин и Елена. Манастирът е съхранил не само уникална живопис, но и ценни книжовни паметници, сред които е Кремиковското евангелие от 1497 г.

През 1901 г. започва изграждането на нова голяма църква „Покров на Пресвета Богородица”, която е завършена през 1907 г. 

 


 
img_2801_org Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img_2806-org Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 

 
img_2809_org%202 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 
 
 
 img_2810_org%202 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 
 
img_2812_org%202 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 img_2802_org Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 img_2813_3 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 
img_2815_3 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 
img_2815_3 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
 
 
 
img_2817_3 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
 
img_2818_3 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 

 
 
 
img_2821_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
 
 
 
img_2822_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
 
 
img_2823_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
img_2824_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
 
img_2825_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР
 
 
 
img_2826_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
 
img_2828_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР 
 
 
img_2830_4 Всемирното Православие - КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР