images?q=tbn:ANd9GcS8GiMiNK8j5c7aJpi51muTQ-MhgdLKVII_BBNLlCrf7LC5OW5wvg Всемирното Православие - СВ. ГРИГОРИЙ, ЕПИСКОП БЪЛГАРСКИСведенията за този светец са оскъдни. Предполага се, че това е “презвитер и монах Григорий, клирик на всички български църкви”, който е живял по времето на българските царе Симеон Велики (893-927 г.) и Петър (927- 969 г.).

Св. Григорий е един от изявените старобългарски книжовници, особено като преводач и преписвач. Той превежда хрониката на Йоан Малала (VІ в.), като я допълва с бележки от библейските книги и други исторически паметници.

Допуска се, че е превел и известната «Хроника» на Георги Амартол. Вероятно е ръкоположен за епископ на Пелагония (Битола) и Прилеп. Канонизиран скоро след смъртта му, а в катедралата “Св. София” в Охрид дори е имало малък престол, посветен на него.

Българската православна църква тачи паметта на светеца на 8 януари.

(Х.Т.)

www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija

Икона на Всички български светии: e-psylon.net