thumbnail_%D0%A1%D0%B2._%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 Всемирното Православие - ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИК НИКОДИМ АЛБАНСКИПреподобномъченик Никодим е известен като Албански, Елбасански и Мироточец. Той се родил в последната четвърт на XVII в. в албанския град Елбасан, но бил българин по произход. Израснал в благочестиво семейство и бил възпитан в християнски добродетели. Никодим (не е известно светското му име) се оженил и му се народили няколко деца. Понеже дружал с турци, те го съблазнили и подтикнали да приеме тяхната мохамеданска вяра.

 

Вероотстъпникът насила потурчил и цялото си семейство, с изключение на едно момче, което някои благочестиви християни изпратили в Света гора. Разгневеният баща, след като узнал къде е синът му, заминал за монашеската република да го търси. Но на Атон станало чудото - вместо да намери момчето си и да го потурчи, сам потурнакът осъзнал стореното зло, покаял се и приел монашество под името Никодим. 

В продължение на цели три години Никодим се молел Богу със сълзи на очи да му прости големия грях на вероотстъпничсството. Накрая отишъл за съвет при преподобния старец Акакий в скита Кавсокалавит, който му дал един жезъл, като му казал: „Върви с него пред пашата и със силата Божия ще завършиш мъченичеството!”. На връщане той имал видение, като сам Бог му показал всички изтезания, които трябвало да изтърпи, както и самото място, на което щели да го обезглавят.
Когато се завърнал в родния си край, Никодим бил разпознат от местните турци и отведен при пашата. След като отказал да се върне отново в тяхната религия, в продължение на три денонощия бил жестоко измъчван и изтезаван. След това тълпата го повела към лобното му място, като пътьом го увещавали да приеме отново вярата им. Той категорично отказал, коленичил и се помолил, а палачът с меч му отсякъл главата. Така на 11 юли 1722 г. мъченически загинал монах Никодим. Скоро след блажената му кончина преподобният монах Никодим Агиорит съставил житието му. В него посочил, че мощите на светеца останали нетленни и от тях изтичало благоуханно миро, което давало изцеление на болните, които с вяра идвали да се поклонят пред тях.
Българската православна църква тачи паметта на този свети преподобномъченик на 11 юли.