Областна Дирекция на МВР гр. Ямбол оповести списъка с имената на загиналите при трагедията на Бакаджика:

 

1. Вълкана Георгиева, 75 г., с. Безмер;

2. Гана Иванова, 73 г., с. Александрово;

3. Марийка Калчева, 48 г., с. Войника;

4. Бъна Димитрова, 78 г., с. Войника;

5. Ради Минчев, 85 г., с. Драгоданово, обл. Сливен;

6. Цоньо Ганев, 16 г., Ямбол;

7. Тодор Джелебов, 74 г., с. Кирилово;

8. Димитър Жеков, 78 г., Ямбол;

9. Стоянка Араванова, 77 г., Ямбол;

10. Стефанка Мандалиева, 67 г., Ямбол;

11. София Вичева, 72 г., с. Безмер;

12. Минка Косева, 68 г., с. Безмер;

13. Елена Георгиева, 67 г., Ямбол;

14. Стоянка Борисова, 62 г., Ямбол;

15. Иван Ганев, 43 г., Ямбол;

16. Донка Тодорова, 60 г., Ямбол.

 

Бог да ги прости и мир на душите им!