Автор: Добринка Манева

img_2828 Всемирното Православие - Г А Л Е Р И Я  "А Р Т - М"  Т Р Я В Н А - И З Л О Ж Б А И К О Н О П И С

 На 25.03.2010 г. на светлия християнски празник  Благовещение, в галерия "АРТ-М" Трявна се откри изложба на сдружение "Български иконографи". Откриването на изложбата  начена с водосвет отслужен от о. Петър с молитвеното участие на о. Стефан и превърна в истински празник на духовността това събитие.

    За галерията тази година е юбилейна - 20 години от създаването й, затова и е година, изпълнена с изключително интересни събития. Настоящата изложба е един от акцентите в годишната програма на "АРТ-М". В годините иконата винаги е присъствала в залите, а в новопостроената галерия един от трите салона е проектиран специално за излагане на икони и пространството има атмосферата на крипта. Новата изложба, разположена в две зали, е невероятно мащабна сбирка, каквато не може да се види в друга частна  галерия в България. Ценителите на иконописта могат да се докоснат до майсторството на над 20 иконописци, смело мога да кажа най-добрите, отдали се на това свято дело - да зографисват икони. Повече от 100 творби - иконопис, миниатюрна дърворезба, миниатюри върху кост - са показани в изложбата, която ще продължи до края на светлата седмица, края на великденските празници.

 

www.artmgallery.com