През 2007 г. 60% от учениците в горния курс на гимназиите (11 до 13 клас) са учили два или три чужди езика, една трета са учили само един чужд език, а 6% не са учили никакъв, съобщава Рапид по повод европейския ден на езиците на 26 септември.

По собствена преценка на езиковите познания 28% от населението на ЕС между 25 и 64 г. през 2007 г. казват, че говорят два или повече чужди езика, 36% посочват, че говорят един чужд език и други 36%, че не говорят чужди езици.

Европейският ден на езиците се празнува всяка година на 26 септември. С това трябва да се насочи вниманието на обществеността към значението на езиците. Освен това трябва да се насърчи богатото езиково и културно многообразие на Европа и да се подкрепи обучението през целия живот във и извън училище. В рамките на Лисабонската стратегия беше признато насърчаването на усвояването на езици в ЕС като ключов фактор, а Европейският съвет представи през 2002 г. в Барселона целта да се гарантира, че всички ученици учат още от рано поне два чужди езика.

 

Това даде повод на стратистическата служба на ЕС да публикува данни за усвояването на езици от ученици и за езиковите познания на възрастни на базата на тяхната самооценка.

Най-висок дял ученици, които през 2007 г. са учили два или повече чужди езици, показват Чехия, Люксембург, Холандия и Финландия - 100% от учениците в горния курс на гимназиите (11 до 13 клас), в Словения и Словакия (по 98%), както и в Естония (97%).

Най-висок дял ученици, които са учили един чужд език, се наблюдава в Гърция (92% за 2006 г.), Италия (74%), Ирландия (73%), Испания (68%), Малта (60%) и Унгария (57%).

Повече от половината (51%) от учениците в горния курс на гимназиите в Обединеното кралство не са учили никакъв чужд език, следвани от Ирландия (19%).

Във всички страни-членки, за които има налични данни, в горния курс на гимназиите най-често е изучаван английски език. Изключение са Люксембург, където английски, френски и немски са равнопоставени, както и Ирландия и Обединеното кралство, където френският е най-застъпен. В две трети от всички страни-членки английският е най-изучаваният език.

През 2007 г. най-високият дял от населението на възраст между 25 и 64 г., които по своя преценка владеят два или повече чужди езици, отбелязват Словения (72%), Словакия и Финландия (по 68%), Литва (66%), Естония (56%) и Латвия (55%).

Обединеното кралство (65%), Кипър (59%), Австрия (50%), Гърция и Швеция (по 45%) показват най-висок дял на онези, които посочват, че говорят един чужд език.

Най-висок процент на тези, които не говорят никакъв чужд език, се наблюдава в Унгария (75%), Португалия (51%), Испания (47%), България (44%) и Гърция (43%).

В 14 от 21 страни-членки на ЕС, за които има налични данни, английският е бил най-разпространеният чужд език при възрастните между 25 и 64 г. В България, балтийските страни и Полша руският език е бил най-разпространен.

/КП/

 

Read more: България