Въпреки общото подобрение на резултатите в сферата на образованието и обучението в ЕС, напредъкът е твърде бавен, което означава че повечето цели за реформи до 2010 г. няма да бъдат постигнати. Икономическата криза подчертава необходимостта от провеждане на спешни реформи, при същевременно продължаване на инвестициите в системите на образование и обучение, с цел да се отговори на основните икономически и социални предизвикателства. Такива са основните заключения на двата доклада относно напредъка на образователните реформи и европейското сътрудничество, които Европейската комисия представи днес. Ев...

Read more: Новини - ECON.BG

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре