sgrada-nova-232-218x300 Всемирното Православие - МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ. ЙОАН РИЛСКИ” НА СТОЙНОСТ 2 МИЛИОНА И 300 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРИСТИТЕ

На заседанието си от 2 август 2017 г. Министерският съвет одобри проект, внесен от архимандрит Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”, за ремонт и преустройство на сградата на пансиона. На самото заседание ректорът на Семинарията благодари на министър-председателя и каза, че „отпускането на средства за Семинарията е една инвестиция в бъдещето, защото за всеки народ най-скъпото нещо са децата.”  

Той  благодари на целия Министерски съвет и лично на премиера г-н Бойко Борисов за отпуснатата финансова помощ: “Надявам се винаги да бъдете до нас, да ни подкрепяте и помагате, и винаги сте добре дошли в Семинарията, да бъдете между нашите деца, които получават едно добро и хубаво образование и се нуждаят от подкрепата на всеки един, който може да бъде до тях“.

Проектът е на стойност 2 милиона и 300 хиляди лева. Парите са отпуснати целево за основен ремонт, укрепване и преустройсто на сградата на пансиона, където ще са спалните помещения на учениците.

Съществуващата основна сграда на Софийската духовна семинария не предлага нормални условия за живот и учене на семинаристите. Нейната архитектура, големи и високи стаи възпрепятстват преустройството им на по-малки. Тези стаи се отопляват трудно и не отговарят на изискванията за съвременни нормални битови условия. В големите спални помещения са настанени повече от 7 ученици, което създава неудобства за тях. Трудностите възникват също и от това, че те ползват общи бани и тоалетни .

Проектът предвижда да се ремонтира основно сградата, намираща се в задната югоизточна част на Семинарията, която да стане жилищен блок-пансион на учениците от петгодишния редовен курс на обучение. Същата сграда е била използвана преди 15 години като пансион и училище, но поради финансови затруднения  не е поддържана в добро състояние.  Целта на проекта е да се ремонтират 40 стаи с възможност за разполагане на до 80–90 човека. Така семинаристите ще бъдат настанени по двама в стая със собствен санитарен възел. 

След встъпването си като ректор архимандрит Пахомий има за цел да бъде повишено нивото и качеството на образованието в Семинарията.  За да се изпълни тази цел, трябва да се предоставят нормални условия за живот и обучение на семинаристите. Осъществяването на тази цел ще промени отношението и подхода на учениците към образованието, както и мотивацията, с която те постъпват в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски.”

 

sgrada-nova-2-Copy-e1501749807887-300x218 Всемирното Православие - МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ. ЙОАН РИЛСКИ” НА СТОЙНОСТ 2 МИЛИОНА И 300 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРИСТИТЕПроектът

 

Snimka-sgrada-Copy-e1501750063675-300x218 Всемирното Православие - МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ. ЙОАН РИЛСКИ” НА СТОЙНОСТ 2 МИЛИОНА И 300 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРИСТИТЕ