Василий Томачински

 

Семинарията Свети Владимир"  е одобрена от Съвета на Директорите на щата Ню Йорк и е акредитирана от Асоциацията на богословските учебни заведения на САЩ и Канада.

Тя е основана през 1938 г. и си поставя за цел да формира и създава високо образовани свещеници. В процеса на развитието си семинарията разширява своите програми, за да се превърне в духовен и академичен център на православно богословското обучение, на духовното възпитание и икуменистичния диалог.

     Семинарията винаги се е отличавала с блестящ преподавателски състав. Богословските изследвания на такива знаменити личности като прот. Георгий Флоровски, Георги Федотов, Николай Арсениев, Николай Лоски, прот. Александър Шмеман и прот. Йоан Майерндорф са преведени на множество езици.

Семинарията Свети Владимир" разполага с изключително богата библиотека – 114 000 книги и повече от 300 периодични издания.

Семинарията се явява форум на между православните връзки и единство, които намират израз не само в преподавателския състав и попечителския съвет, включващ епископите на основните Православни църкви на Северна Америка, но и в лицето на студентите. Сред випускниците на учебното заведение са 30 епископи и повече от 700 клирици.

Учебни програми:
 
Master of Divinity;

Master of Arts;

Master of Theology:.

Doctor of Ministry:

 

Контакти

Адрес:

575 Scarsdale Road, 

Crestwood, NY 10707-1699

Електронен адрес: http://www.svots.edu/                                                                                          Източник
pravoslavie.ru