Христос е нашият мил Спасител.

Той ни обича и ни прави по-добри.

Нашият мил водач и учител

на ум и на разум, и на добрини.


В нощта, в която се роди,

светът към по-добро се промени.

Витлеемската звезда се появи

и хората станаха по-добри.


Който вяра в Бога има

и носи я в своето сърце,

дори на вън да бъде люта зима,

ще е благословен от Божите ръце.