Коледари, гости драги,

с накривени калпаци,

пак града обиколете

и нашата къща посетете!


Вие веселие ни донесете,

изпейте ни песни вълшебни,

песни от стари времена

за здраве и за доброта.


Коледари, наречете чудо да стане!

Да стигнат вашите песни до Бога

и всички хора на българската ни земя

пак да повярват в чудеса!