Светят малките звездички,

сякаш мигащи очички.

Чакат нещо да се случи,

блага вест да се научи,

че сред бедност, простота

се родила обичта,

че родило се доброто

и разпръснало се злото,

че Спасител се родил,

грешната земя спасил.