18122013611 Всемирното Православие - ФРАНСИСКА АНГЕЛОВА, 10 Г., С. РОЗИНО, ОБЩ. КАРЛОВО – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.