18122013620 Всемирното Православие - ВАСИЛЕНА ДОБРИКОВА, 11 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.