18122013621 Всемирното Православие - СЕЛВИЕ ХАМИТЕВА, 11 Г., С. ТЪРЪН, ОБЩ. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.