22122013651 Всемирното Православие - ВИКТОРИЯ МАНДОВА, 13 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.